Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΦΑΓΩΘΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΟΡΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ; ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΗΕ «ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ!!!!

GENOCIDE (1)


Οπως το αλίευσε η Κερκυραία
Για να μη πελαγοδρομούμε αενάως!
6/61947, Γενική συνέλευση ΟΗΕ, A/AC1042, Γενοκτονίες
Στο άρθρο 13
(σελίδα 119 του κειμένου), αναφέρεται ρητά η λέξη ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ!
Καταλάβατε τώρα γιατί έχουν φαγωθεί ΝΑ ΜΗΝ περάσει ο όρος ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ;;;
Είναι πολλά τα λεφτά…
.gr
netakias.com