Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

"ΤΟ ΑΝΩΓΑΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ"( ιστορικό- φωτό )

Το Ανώγαιον του Μυστικού Δείπνου

06sioncenacolobig1
Το «Ανώγαιον» χτίστηκε από τους Σταυροφόρους τον 12ο αιώνα για να μνημονεύσει το μέρος που πιστεύεται ότι είναι εκεί όπου ο Ιησούς τέλεσε τον Μυστικό Δείπνο με τους μαθητές Του. 

Η εκκλησία «Αγία Σιών» ανηγέρθη στην τοποθεσία αυτή από προγενέστερους χριστιανούς, και καταστράφηκε το 614 μ.Χ. (από τους Άραβες).Την εποχή του Ιησού, κάθε άρρην Εβραίος, που ήταν ενήλικας και ζούσε σε ακτίνα 15 μιλίων από τα Ιεροσόλυμα, έπρεπε να εορτάζει κάθε χρόνο το πάσχα μέσα στην Ιερουσαλήμ. Αυτή η ενιαύσια εορτή γινόταν εις ανάμνησιν της απολύτρωσης του λαού του Ισραήλ από την σκλαβιά τους στην Αίγυπτο (βλ. Έξοδος, κεφ. 12). Εκείνη τη νύχτα, ο Άγγελος του θανάτου θανάτωσε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, αλλά προσπέρασε τα σπίτια των Ισραηλιτών, επειδή οι παραστάτες και το ανώφλι των θυρών τους ήταν πασαλειμμένα με το αίμα ενός αψεγάδιαστου αμνού, που είχε σφαχθεί για την περίσταση. Ο Ιησούς επέλεξε τον καιρό του πάσχα για να εκπληρώσει αυτό που είχε αναγγείλει στην Καπερναούμ, δίδοντας στους μαθητές Του το σώμα Του και το αίμα Του (Κατά Ιωάννην ΣΤ΄ 51-58)πηγή http://www.diakonima.gr/
Εκεί στο υπερώον όπως θυμόμαστε συνέβησαν δύο μεγάλα γεγονότα.  Εν πρώτοις λίγο προ του πάθους Του ο Κύριος συναντήθηκε με τους μαθητές του στον τελευταίο δείπνο.  Είναι ο περίφημος μυστικός δείπνος.  Εκεί επίσης, μετά από αρκετές ημέρες, περίπου δύο μήνες συνέβη το γεγονός της Πεντηκοστής.  Οι μαθητές κατά την εντολή του Κυρίου βρίσκονται στο χώρο αυτό και πενήντα ημέρες ακριβώς μετά την Ανάσταση του Χριστού κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιον εν είδει πυρήνων γλωσσών.  Εκεί μέσα σε αυτό το χώρο που αξιωνόμαστε να βρισκόμαστε,  εκεί στο χώρο αυτό, που τα πόδια μας πατούν,  εκεί ο χώρος αυτός αγιάστηκε από το Πνεύμα το Άγιον.  Οι μαθητές φωτίζονται και από κει ξεκινούν φωτισμένοι από το Πνεύμα το Άγιον να βγούν στον κόσμο όλο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Θεού.  Από κείνο το σημείο ξεκινάει όλη η αναμόρφωση του κόσμου.Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Παπασταύρου) 
06sionentratabig2cenacle81
06sioncenacolo1big2
06sioncenacolo2big