Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ: ΚΑΝΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΟΔΙ ΤΟΥ ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΑΥΡΑ ΚΑΙ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙ , ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΩΚΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

 Το σχόλιο μας.


Λάβαμε την παρακάτω επιστολή από τον νεοσύστατο "Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ορθοδόξων Λαϊκών "Επίσκοπος Αυγουστίνους Καντιώτης"".
ΦΥΣΙΚΑ και αποδεχόμαστε την πρόταση τους και ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στο μποϋκοτάζ επισκέψεων στις Μονές Μεγίστης Λαύρας και Χιλιανδάρι.
Ακολουθεί το κείμενο-κάλεσμα και στη συνέχεια το σχόλιο μας:Η νοθεία και αποδόμηση της Πίστης ενεργείται και στο Άγιο Όρος.
Οι εχθροί του Χριστού βρίσκονται ήδη μέσα στην αυλή Του.

«
Κάθε κληρικό –λέει ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ θεολόγος– τοῦ ὁποίου ἡ πίστις, οἱ λόγοι καὶ τὰ ἔργα δὲν συμφωνοῦν μὲ τὶς διδασκαλίες τῶν Ἁγίων πατέρων νὰ μὴν τὸν δεχόμαστε στὴν οἰκία μας. Ἀλλὰ νὰ τὸν ἀποστρεφόμεθα καὶ νὰ τὸν μισοῦμε ὡς δαίμονα, ἔστω κι ἄν ἀνασταίνει νεκροὺς καὶ κάνει ἄλλα μύρια θαύματα».[1] 


Τα μοναστήρια του Αγίου Όρους που κάποτε ήταν κάστρα της Ορθοδοξίας, εξέπεσαν σε αρχαιολογικά εκθετήρια που διώκουν τους Ορθοδόξους Μοναχούς. Συμπαρατάσσονται στους ψευδοποιμένες της πανθρησκείας και εμπορεύονται την αγιότητα άλλων . 
Ορθόδοξοι αδελφοί, 
«
Ὄχι μόνο οἱ ἁμαρτάνοντες, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐπαινοῦν τοὺς ἁμαρτά-νοντες ὑφίστανται τὴν ἴδια ἢ καὶ χειρότερη τιμωρία» κατά τον ιερό Χρυσόστομο .[2] 


Κανείς Ορθόδοξος να μην πατήσει το πόδι του σε Μεγίστη Λαύρα και Χιλανδάρι, αν δεν θέλει να γίνει συνυπεύθυνος με τον θεομίσητο διωγμό των Ορθοδόξων Μοναχών.[3] 
Καὶ πώς γίνεται κανείς συνυπεύθυνος;
Άς ακούσουμε τον ιερό Πατέρα: 
«Συγκοινωνεῖ κανεὶς μὲ τὴν ἁμαρ-τία τοῦ ἄλλου, ἂν γνωρίζει τὴν ἀνομία του καὶ ἡσυχάζει [δηλ. σιωπᾷ] καὶ δὲν τὸν ἐλέγξει».[4] 
Καὶ ἂν δὲν μπορῶ νὰ τὸν ἐλέγξω; «Κι ἂν δὲν μπορεῖς νὰ τὸν διορθώσεις πρέπει ὅμως νὰ μὴν συγκοινωνεῖς στὴν ἁμαρτία του μὲ φιλία καὶ συναναστροφή».[5] 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ορθοδόξων Λαϊκών 
Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης 
[1] Ἁγ. Συμεὼν τοῦ Νέου θεολόγου, Λόγος 6ος.
[2] Ἰ. Χρυσοστόμου, Ἐκλογαὶ καὶ Ἀπανθίσματα, Λόγος ΚΔ΄, 40, ἐκδ. Ματθαίου Λαγγῆ.
[3] Β’ Κορ. 6.14.
[4] Ἁγ. Νικοδήμου, Περὶ διορθώσεως τῶν ἀδελφῶν, σ. 87, Ὀρθ. Κυψέλη,1991.
[5] Μ. Βασιλείου, ἐρωτ, θ΄,τοῦ β΄λόγου, Περὶ Βαπτίσματος.


το ΣΧΟΛΙΟ μας:
αναρωτιόμαστε ποια θα ήταν σήμερα η πορεία του αντι-Οικουμενιστικού αγώνα 
αν κάθε φορά που ερχόταν ο Οικουμενιστής Πατριάρχης, 
οι "συνάξεις" καλούσαν σε διαμαρτυρία ενάντια στην επίσκεψη του (αντί πηγαίνουν μεμονωμένα να πάρουν την ευχή του). 
  • Αν τα πανό δεν έγραφαν "ευλογημένος ο ερχόμενος" αλλά "μετανόησον" ή "ΕΞΩ οι αιρετικοί από την εκκλησία" ή "Η δική σου "εκκλησία" είναι ο Παπισμός. Εμείς είμαστε ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ".
  • Αν αντί για δώρα, λουλούδια και βάγια στον Πατριάρχη, δινόταν μαχητικά ενημερωτικά φυλλάδια στους πιστούς. 
  • Αν κάθε φορά που διωκόταν το επόμενο θύμα του Οικουμενισμού (ξεκινώντας από τον αείμνηστο αγωνιστή θεολόγο κ.Σωτηρόπουλο) όλος ο πιστός λαός έβγαινε να αντιδράσει
Έχοντας μεγαλώσει "στο δρόμο του αγώνα", σας βεβαιώνουμε ότι ποτέ δεν είναι αργά..
(το σχόλιο είχαμε γράψει σε παλαιότερη μας ανάρτηση, εδώ)

Αισθανόμαστε την ανάγκη να προσθέσουμε :
  • αν οι ευλαβείς μητροπολίτες, ιερείς, ιερομόναχοι, είχαν διακόψει ήδη το μνημόσυνο στον οικουμενιστή Πατριάρχη Βαρθολομαίο και όσους συγκοινωνούν με αυτόν
Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"