Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Ο ΠΑΠΑΣ FRANCIS ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ "LAUDATO SI" "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ" - ΜΗΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΓΙΑ "ΤΗΝ ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"???Επείγουσα έκκληση για τη σωτηρία του πλανήτη από την οικολογική καταστροφή και βοήθεια  στους φτωχούς  απηύθυνε ο Πάπας Φραγκίσκος.
Εξέδωσε μια πρωτοφανή εγκύκλιο για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον Laudato Si, με τίτλο “για την φροντίδα του κοινού μας Οίκου” . 

Με έγγραφο  180 σελίδων καλεί τις πλούσιες χώρες να πληρώσουν το "σοβαρό κοινωνικό χρέος" τους προς τις φτωχότερες χώρες.
Είναι η πρώτη φορά που ένας Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επεμβαίνει ευθέως σε οικολογικά ζητήματα.

Προειδοποιεί για την επέκταση της φτώχειας και διόγκωση του αριθμού των προσφύγων λόγω της οικονομικής εκμετάλλευσης και της αλλαγής του κλίματος:
Απειλείται  η ειρήνη  από την άπληστη εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών πόρων.  
Η αποψίλωση των δασών,  η οικειοποίησης του νερού,ο ρυθμός κατανάλωσης ,τα απόβλητα και η  περιβαλλοντική ρύπανση επιταχύνουν την οικολογική καταστροφή σε διάφορες περιοχές του κόσμου. 
Το αποτέλεσμα της παρούσας ανισορροπίας μπορεί να μειωθεί μόνο με την αποφασιστική δράση μας, εδώ και τώρα.

Έχουμε δημιουργήσει νέα είδωλα. Η λατρεία του αρχαίου χρυσού μόσχου έχει επιστρέψει   με αδίστακτο πρόσχημα την ειδωλολατρία του χρήματος. Ο μεγάλος καταναλωτισμός σκοτώνει τον πολιτισμό, τις αξίες και την ηθική μας.
Θεωρεί την απληστία που βασίζεται στο οικονομικό σύστημα σαν τυραννική, άδικη και καταστροφική , αναγκάζοντας σε ανθυγιεινή κατανάλωση , και καλεί για νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα για να αποφευχθεί η ανθρώπινη ανισότητα και η περιβαλλοντική καταστροφή:

Δεν είναι πλέον ο άνθρωπος που διατάζει αλλά το χρήμα. Εντολή μετρητών. Η απληστία είναι το κίνητρο. Ένα οικονομικό σύστημα με επίκεντρο τον θεό του χρήματος που πρέπει να λεηλατούν τη φύση για να διατηρηθεί ο ξέφρενος  ρυθμός κατανάλωσης.
"Απαιτείται ριζικά νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα  για να αποφευχθεί η ανθρώπινη ανισότητα και  η οικολογική καταστροφή."

Ο Πάπας σημειώνει ότι η μέριμνα  για τους φτωχούς και  η  μέριμνα για τη δημιουργία συνδέονται και δεν υπάρχει διέξοδος από την κρίση χωρίς  ριζική διακοπή κάθε είδους εκμετάλλευσης. 
Η εξάλειψη της φτώχειας θα γίνει  απορρίπτοντας την απόλυτη αυτονομία των αγορών και τη χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία και καταπολεμώντας τις διαρθρωτικές αιτίες της ανισότητα.
Σε κήρυγμα του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου είπε:
«Απευθύνω έκκληση για ευθύνη με βάση το έργο που ανέθεσε ο Θεός στον άνθρωπο: Ο άνθρωπος οφείλει να προστατεύσει τον κήπο που του παραχωρήθηκε για να κατοικήσει »
 
Μεταξύ άλλων η εγκύκλιος περιλαμβάνει τις ποιο κάτω 8 θέσεις:
1) Πιστεύει ότι πρέπει να καταργηθεί σταδιακά ο άνθρακας
Ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αιολική και ηλιακή πρέπει να δώσουν λύση στις ενεργειακές 
μας ανάγκες , αξίζει να εξεταστεί και το φυσικό αέριο έναντι του άνθρακα. 

Γνωρίζουμε ότι η τεχνολογία βασίζεται στη χρήση των εξαιρετικά ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων κυρίως του άνθρακα, αλλά και του πετρελαίου. Το φυσικό αέριο πρέπει να τα αντικαταστήσει σταδιακά χωρίς καθυστέρηση. Μέχρι να υπάρξει πρόοδος στην ανάπτυξη ευρέως προσιτών πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, είναι θεμιτό να επιλεγεί το μικρότερο από τα δύο κακά ή να βρουν 
βραχυπρόθεσμες λύσεις.

2) Πιστεύει ότι οι συνομιλίες για το κλίμα  στον ΟΗΕ δεν κατάφεραν να επιτύχουν πολλά πράγματα.
Πάνω από 20 χρόνια συνόδων κορυφής, έχουν πετύχει "δυστυχώς λίγα" σχετικά με τις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και την υπερθέρμανση του πλανήτη. 
Η αποτυχία των παγκόσμιων διασκέψεων κορυφής για το περιβάλλον καθιστούν σαφές ότι η πολιτική μας χρηματοδοτείται από τη τεχνολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά οικονομικά συμφέροντα.

3) Δεν του αρέσει η εμπορία εκπομπών άνθρακα
Στο χωρίο αυτό φαίνεται να γίνεται αναφορά μόνο στο τρέχον παγκόσμιο σύστημα εμπορίας εκπομπών άνθρακα, το CDM :
Η στρατηγική για την αγορά και την πώληση «πίστωσης άνθρακα» μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα μορφή κερδοσκοπίας που παγκόσμια  δεν θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών ρυπογόνων αερίων.  Αυτό το σύστημα φαίνεται να προσφέρει μια γρήγορη και εύκολη λύση υπό το πρόσχημα μιας συγκεκριμένης δέσμευσης προς το περιβάλλον, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει την ριζική αλλαγή που απαιτούν οι παρούσες συνθήκες. Αντίθετα, μπορεί να επιτρέπει τη συνέχιση της υπερβολικής κατανάλωσης ορισμένων χωρών και τομέων.

4) Του αρέσουν οι τοπικές ομάδες συνεταιρισμοί
Σε ορισμένες περιοχές οι συνεταιρισμοί έχουν πετύχει την   αξιοποίηση των  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,που θα εξασφαλίσουν την τοπική αυτάρκεια, ακόμη και την πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας. Αυτό το απλό παράδειγμα δείχνει ότι, ενώ η υπάρχουσα τάξη πραγμάτων αποδεικνύεται ανίκανη να αναλάβει τις ευθύνες της, τοπικές ομάδες και άτομα μπορούν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά.

5) Αυτός δεν είναι ούτε υπέρ ούτε κατά των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων
Είναι δύσκολο να κάνω μια γενική κρίση για τα γενετικά τροποποιημένα (ΓΤ) ... Οι κίνδυνοι που εμπλέκονται δεν είναι πάντα λόγω των τεχνικών που χρησιμοποιούνται, αλλά σε λανθασμένη ή υπερβολική εφαρμογή τους ... Αυτό είναι ένα σύνθετο περιβαλλοντικό θέμα

6) Νομίζει ότι η κατανάλωση είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι ο πληθυσμός
Ίσως ήταν αναμενόμενο δεδομένης της στάσης της εκκλησίας για τον έλεγχο των γεννήσεων, και από κοινού με πολλούς περιβαλλοντολόγους, σκέφτεται την κατανάλωση και όχι τον υπερπληθυσμό που είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα:
Η αύξηση του πληθυσμού, αντί της ακραίας και επιλεκτικής κατανάλωσης από την πλευρά ορισμένων, είναι ένας τρόπος να αρνείται να αντιμετωπίσει τα ζητήματα.

7) Λέει ότι το iPhones και όλα τα άλλα gadgets μας μας αποσπούν απο τη σχέση μας με τη φύση.
Οι σχέσεις μας με τους άλλους τείνει να αντικατασταθεί από ένα είδος επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, δημιουργώντας ένα νέο είδος τεχνητού συναισθήματος που έχει να κάνει περισσότερο με συσκευές και οθόνες από ό, τι με ανθρώπους και  φύση.

8) Το δώρο μας στην επόμενη γενιά είναι θλίψη 

 Οι επόμενες γενιές κληρονομούν συντρίμμια, ερήμωση και βρωμιά.

Όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος
Με επιστημονικά δεδομένα είμαστε σήμερα μάρτυρες μιας ανησυχητικής αύξησης της θερμοκρασίας του κλιματικού συστήματος. Τις τελευταίες δεκαετίες η υπερθέρμανση έχει συνοδευτεί από μια σταθερή άνοδο της στάθμης της θάλασσας και από την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων.Η ανθρωπότητα καλείται να αναγνωρίσει την ανάγκη για αλλαγή στο τρόπο ζωής,παραγωγής και κατανάλωσης, με στόχο να σταματήσει η καταστροφή του  πλανήτη ή τουλάχιστον   οι ανθρωπογενείς αιτίες που  το δημιουργούν ή το επιδεινώνουν.

Υποστηρίζει ότι το νερό δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, επειδή είναι ένας σπάνιος πόρος. 
Στην πραγματικότητα, ο σκοπός των αγορών είναι η κατανομή σπάνιων πόρων. Ενώ είναι σημαντικό όλοι  να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και οι βελτιώσεις στον τομέα αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης των τελευταίων 30 χρόνων. Σε πολλές χώρες της Αφρικής και της Ασίας (όπως και στις ΗΠΑ και την Αυστραλία ), η έλλειψη νερού επιδεινώνεται σοβαρά από πλούσια βιομηχανικά  και γεωργικά συμφέροντα που επωφελούνται από τις επιδοτήσεις του νερού. 

Η στάση του Πάπα Φραγκίσκου, ενόψει και της συνόδου για το κλίμα προκάλεσε αντικρουόμενες αντιδράσεις.
Οι Περιβαλλοντικές οργανώσεις και ο ΟΗΕ επικρότησαν την παρέμβασή του, ενώ Αμερικανοί Ρεπουμπλικάνοι τον κατηγόρησαν για υπέρβαση του ρόλου του.
O  Γρηγόρης Ιωάννου (Greg Gutfeld) των Fox News κατηγόρησε τον Πάπα Φραγκίσκο ότι είναι  "το πιο επικίνδυνο άτομο στον πλανήτη", γιατί επιδιώκει "περίεργη σχέση"  με τους αντιπάλους για την κλιματική αλλαγή.
Τον κατηγόρησε για  «μαρξιστική συμπεριφορά» και μαλθουσιανές πεποιθήσεις. 
Πιστεύει σε έναν επικείμενο υπερπληθυσμό που σχετίζεται με την παγκόσμια καταστροφή και την κλιματική αλλαγή.
« Πιστεύει ότι η Γη είναι πυκνοκατοικημένη ... και μην ξεχνάτε είπε οι Καθολικοί πρέπει να σταματήσουν να ζευγαρώνουν σαν τα κουνέλια. Και οι Malthusians πιστεύουν ότι η Γη είναι πυκνοκατοικημένη και θα ήταν ωραίο αν υπήρχαν μερικά δισεκατομμύρια άνθρωποι λιγότερο. Πώς συμβαίνει αυτό;Παγκόσμια υπερθέρμανση. "
Παρακολουθήστε το βίντεο.
Πηγές:robertscribbler.files.wordpress.com
www.foxnews.com/
theguardian.com
www.catholicherald.co.uk/commentandblogs

Μετάφραση-Επιμέλεια-Απόδοση κειμένου στα Ελληνικά
http://taxidixoristaftotita.blogspot.gr