Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ Ή ΣΑΜΠΕΖΥ ΓΕΝΕΥΗΣ!!!

33ο  ΘΕΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 2016 ΕΓΙΝΕ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ!!! ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΚΑΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΚΡΥΦΑ ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΟΠΟΥ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ!!!  
Διατηρούμε κάθε επιφύλαξη ως προς την εγκυρότητά του σαν ιστολόγιο,  ο χρόνος θα δείξει αν και βλέπουμε  ότι σταδιακά εφαρμόζεται σαν το υπερμνημόνιο, γιατί εκκλησία και κράτος ενώνονται σε μια Παγκόσμια Κυβέρνηση σε μια Παγκόσμια Θρησκεία.
                                                             Α'ΜΕΡΟΣ
Αγαπητοί συνήλθομεν ,   ως εν Χριστώ Αδελφοί να εκφράσωμεν εν τω συνδέσμω της ειρήνης και αγάπης του Κυρίου και Θεού ημών την Ενότητα των Εκκλησιών μας, την Ενότητα της Ειρηνεύσεως κα δημιουργία ΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ με ΕΝΑΝ Αρχιποιμένα τον Κύριον όλων ημών.
Παρήλθον ήδη πολλοί αιώνες απο την συγκρότησιν Οικουμενικής Συνόδου, τώρα από αιώνες σιγής η Εκκλησία μας και πάλιν συγκροτεί τον θεσμό της Οικουμενικής Συνόδου, θα ακολουθήσουν και έτεροι Οικουμενικοί Σύνοδοι εις Θεσσαλονίκην, εις Άγιον Όρος, εις Βουκουρέστιον, εις Κωνσταντινούπολιν και μια κοινή Σύνοδος με τους αδελφούς Ρωμαιοκαθολικούς (Ρ/Καθολικούς εν Σμύρνη το έτος 2025.
               Η Αγία και Ιερά Σύνοδος απεφάσισαν τα εξής:
1) Aυτοκεφαλία εις την Ουκρανικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν έως του έτους 2018 με προκαθήμενον Αρχιεπίσκοπον εγνωσμένου κύρους.
2) δια το θέμα του αυτονόμου απεφάσισαν όπως αι Νέαι Χώραι εις Ελλάδα αυτονομηθούν με δημιουργία Επαρχιακής Συνόδου και να προεδρέυει ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ο οποίος θα έχει κανονικήν σχέσιν με την Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, οι υποψήφιοι δια τυχόν χηρεύουσες έδρες να ψηφίζονται απο την Επαρχιακήν Σύνοδον των Νέων Χωρών με πλειοψηφίαν είκοσι (20) ψήφων έναντι τριάντα εξ (36) Μητροπολιτών που θα απαρτίζουν την Επαρχιακήν Σύνοδον των Νέων αυτονόμων Συνόδων των Νέων Χωρών. Ο Κατάλογος των υποψηφίων όπως παραδίδεται προς έγκρισιν εις την Ιεράν Σύνοδον της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.
3) Απεφασίσαμεν άρσιν του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Πατριαρχικού Τόμου του 1850 που εδόθη εις Εκκλησίαν της Ελλάδος.Κατατμείται η Εκκλησία της Ελλάδος εις πέντε (5) αυτονόμους Επαρχιακάς δικαιοδοσίας με πέντε (5) Προέδρους επαρχιακών Συνόδων, ήτοι:
α) Νέων Χωρών με Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης
β) Αρχιεπίσκοπον Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος,Αττικής και Πελοποννήσου με έδρα την Αθήνα  
γ) Αρχιεπίσκον Αγίου Όρους που θα παραμείνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθολομαίος με ένδεκα (11) Μητροπολίτες για το Άγιον Όρος.
δ) Αρχιεπίσκοπον Κρήτης που παραμένει το ίδιο καθεστώς μέχρι ν'αναγνωρίσει έτερον η Ιερά Σύνοδος της Μητρός Εκκλησίας.
4) αναδιοργανώνεται η σειρά των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων με Απόφασιν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου:
α) μετά της ανακοινώσεως της Ενώσεως των Εκκλησιών πρώτον Πατριαρχείον θα είναι της Ρώμης και απάσης της Δύσεως εις το οποίον θα υπάγονται και αι Μητροπόλεις διαφόρων αυτοκέφαλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, σε αυτά θα υπαχθού και κάποιες Μητροπόλεις εις το εξωτερικό της Μητρός Εκκλησίας
β)Το Πατριαρχείον Κων/πόλεως που θα υπαχθούν εις αυτό: η πρώτη αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος , οι ευρισκόμενοι Μητροπόλεις όλων των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών εις ΗΠΑ θα υπαχθούν όλαι αι Μητροπόλεις της Ανατολής εις αυτό.Η έδρα της Μητρός Εκκλησίας θα τοποθετηθεί την εποχή της αναδιοργανωμένης Εκκλησίας εις  Άγιον Όρος.
γ)Πατριαρχείο Κύπρου και Αντιοχείας και Αλεξανδρείας που συγχωνεύονται εις αυτό (δηλ.Πατριαρχείο Κύπρου) άπασαι αι ΜητροπόλΜητροπόλεων, των πρώην Πατριαρχείων.
δ) Πατριαρχείον Ιεροσολύμων με έδρα τα Ιεροσόλυμα
ε) Πατριαρχείον Μόσχας, Γεωργίας,Πολωίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Σερβίας, που θα υπαχθούν εις αυτό (δηλ. Μόσχας), όλα τα Σλαβικά Πατριαρχεία.
στ) Αυτοκέφαλαι Εκκλησίαι Αλβανίας - Μαυροβουνίου και Σλοβενίας , αι δικαιοδοσίαι αυταί όπως υπαχθούν εις Εκκλησίας Αλβανίας.
ζ) Αρχιεπισκοπή Τσεχίας και Σλοβακίας
η) αρχιεπισκοπή Φινλανδίας, σουηδίας, Νορβηγίας, Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας με αυτόνομο Σύνοδο υπό την Προεδρίαν του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Φινλανδίας κ.κ Λεόντος.
θ) Αρχιεπισκοπήν Αγγλίας με αναβάθμισιν του  Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Μεγάλης Βρετανίας, Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ισπανίας με τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον κ.κ Γρηγόριον και δημιουργίας αυτονόμου Συνόδου.
ι) Αρχιεπίσκοπος των εν Ελλάδι ακολουθούντων το Ιουλιανόν Ημερολόγιον των κανονικών εχόντων σχέσιν με την Μητέρα Εκκλησία (δηλ. με το της Κωνσταντινουπόλεως) με τον τίτλον Αρχιεπίσκοπος Ανδριανουπόλεως και Φιλίππων με έδραν την Ανδριανούπολιν της Ανατολικής Θράκης, θα υπαχθούν εις αυτόν όλαι οι Κοινότητες των ακολουθούντων το Ιουλιανόν Ημερολόγιον εν /ελλάδι και εξωτερικόν . Ιδρύεται Ιερά Σύνοδος των ακολουθούντων το Ιουλιανόν Ημερολόγιον με Επισκόπους όπως για παράδειγμα Οινόης Λεοντοπόλεως Χριστιανουπόλεως, Αναλαμβάνει Αρχιεπίσκοπος Ανδριανουπόλεως και Φιλίππων ο Σεβασμιώτατος κ.κ Κυπριανός με αντιπροέδρους τον Σεβασμιώτατον Μητ/την Οινόης κ.κ Μακάριον και Σεβασμιώτατον Μητ/την Ελευσίνος κ.κ Γερόντιον.
Με τίτλον τιμής παραιτούνται οι Μακαριώτατοι Αρχιεπίσκοποι κ.κ Καλλίνικος και κ.κ Στέφανος (Ματθαϊκών) και τους δίδεται δια τον πρώτον ο τίτλος Αρχιεπίσκοπος πρώην Μεγαρίδος και δια τον δέυτερον Αρχιεπίσκοπος πρώην Σαλαμίνος.Αποφάσεις αυταί καθίστανται τελεσίδικαι και οριστικαί.Τυχόν ατακτούντες επίσκοποι- Κληρικοί - Μοναχοί και λαϊκοί θα τιμωρηθούν από την Μητέρα Εκκλησίαν και τοποθετείται ο Σεβασμιώτατος κ.κ Αμβρόσιος ο οποίος θα τιμωρεί τους ατακτούντας
                                                               Β ΜΕΡΟΣ
1) Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος απεφάσισε:
1.1 'Οπως να υποστηρίζει ενθέρμως τους αντιτομοκρατικούς Νόμους HARTZ της Γερμανίας- SEDINELLE της Γαλλίας- Σχέδιο "ΗΡΑΚΛΗΣ" της Μ.Βρετανίας, διά περισσότερη αντιτρομοκρατική Ασφάλεια εις τους Ναούς και ετοποθέτησιν εις τους Ναούς καμερών ασφαλείας δια την μη επίθεσιν από φανατικούς κάθε θρησκείας.
1.2. Καταδικάζει τον άκρατον ζηλωτισμόν από Μοναχούς του Αγίου Όρους.
1.3. Καταδικάζει τον φανατισμόν- φονταμενταλισμόν από οπαδούς κάθε θρησκείας             και από όπου και αν προέρχεται.
1.4 Αναλαμβάνουν τα ιδρύματα των αξιορίμων κ.Γεωργίυ Παπανδρέου και κ.Τόνυ              Μπλέρ διά την Θρησκευτικήν πίστιν και δια να εκπαιδεύσουν κληρικούς κάθε              θρησκείας  και δόγματος διά την εφαρμογήν των Μεταρρυθμίσεων.Σε άλφα                  απόφασιν τα Σεμινάρια θα διοργανώνονται υπό των ανωτέρω ιδρυμάτων εις την        (ελληνική) νήσο Ίο και την πόλιν Astana εις Καζακστάν.
1.5 Επίσης θα συνεργασθούμεν με τις Υπηρεσίες BAFT-MJFT και DCLECD των ΗΠΑ          δια την ασφάλειαν των Ιερών Ναών και Ιερών Μονών εν Ελλάδι,Αγίου Όρους,              Μετεώρων και όλων των Πατριαρχείων και αυτοκεφάλων Εκκλησιών.
2)  Επίσης απεφασίσαμεν με όλους τους Αρχηγούς των διαφόρων θρησκειών οι               ανωτέρω ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ να αναλαμβάνουν των λατρευτικών Κέντρων.
3)  Απεφασίσαμεν όπως διοργανωνονται ετήσιαι διαθρησκειακαί συμπροσευχές εις         Ασίζη, εις Astana, εις άγιον Όρος, εις Πάτμο, εις Ιεροσόλυμα, εις Κύπρο, εις                   Μόσχα και εις Κωνσταντινούπολιν, δια την ειρήνη και το καλόν της                                 Ανθρωπότητος.
4) Συμφωνούμεν δια την καταδίκην κάθε ρητορικής μίσους από Επισκόπους-                    Κληρικούς- Μοναχούς ή λαϊκούς κάθε Εκκλησίας και κάθε θρησκείας. Όλοι είμεθα        ενωμένοι εν τω Πνεύματι του ιδίου Θεού και σήμερον γκρεμίζονται οι διαφορές μας      και τα τείχη που μας εχώριζον. 
5) Συμφωνούμε δια τον έλεγχον των δασών - ποταμών-θαλασσών και λιμνών με την 
    Αστυνομία της φύσεως διότι το Περιβάλλον είναι η περιουσία του Δημιουργού που      μας την  κληροδότησε εις ημάς δια να την φυλάγωμεν εις την Συμφωνίαν του                Μακαριωτάτου Πατριάρχου πάσης Δύσεως κ.κ Φραγκίσκου εις Αβάνα της Κούβας      στις 12.12.2016 αναφέρονται αι δράσεις τας οποίας θα κάμωμεν διά το Περιβάλλον.
6) Απαγορεύεται κάθε προσηλυτισμός εκατέρωθεν
7) Αναδύεται σήμερον ένας Νέος Κόσμος έναντι του Παλαιού Κόσμου που πέρασε.
    Όλοι θα δράσωμεν από κοινού΄Ορθόδοξοι-Ρ/Καθολικοί-Λουθηριανοί και                        αντιχαλκιδόνιοι δια το Περιβάλλον.Οι δράσεις δια το Περιβάλλον θα                                αποφασισθούν εις τον διάλογον Ορθοδόξων και Ρ/Καθολικών εις την πόλιν ΚΙΕΤΙ        Ιταλίας  από 15-22.9.2016.
8) Απαιτώμεν την εισαγωγήν ΜΙΑΣ Παγκόσμιας Ζωντανής Γλώσσας.
9)Απαιτώμεν την εισαγωγήν ενός Νέου Παγκοσμίου Ημερολογίου.
10) Θα συνεργασθώμεν με Παγκόσμιον Δικαστήριον Ασφαλείας.
11) Απαιτώμεν και συμφωνούμε την επαναφοράν των όρων της Συνόδου Φεράρας 
      Φλωρεντίας του 1438-1439.
                                                             Γ'ΜΕΡΟΣ
1)Συμφωνούμεν δια την ηλεκτρονικήν ταυτοποίησιν των πολιτών-παρακολούθησιν       των πολιτών- παρακολούθησιν κάθε Διαδικτυακού και εντύπου μέσου-                           αποκρυπτογράφηση Διαδικτυακής επικοινωνίας και ελέγχου κυκλοφορίας                   χαρτονομισμάτων με εφαρμογήν πλαστικού χρήματος παντού και χαιρετίζομεν την  
   κάθε καθιέρωσιν Νόμου και εις Ελλάδα από 1-10-2016 δια εισαγωγής πλαστικού           χρήματος.
2) Απαιτώμεν ταχύτατας διαδικασίας δια την πρόληψιν κάθε οικονομικού και φορολο
    γικού εγκλήματος και επαναφέρομεν τας Συμφωνίας Ελλάδος - ΗΠΑ της δεκαετίας      του 1950 δια την ελευθερίαν λατρείας και πάσης δοξασίας εις Ελλάδα.
3) συμφωνώμεν δια την φύλαξιν δημοσίων κτιρίων, λατρευτικών Κέντρων από των 
    Ενόπλων Δυνάμεων κάθε χώρας.Στην πόλη Οζέρσκ την κλειστή πόλη της Ρωσίας 
    θα διοργανώνωμεν ετήσιας Συνεδρίας δια την κατάστασιν των Εθνών.
                                                               Δ'ΜΕΡΟΣ
1)Απεφασίσαμεν την κοινήν λατρείαν-κοινήν διοίκησιν και διεύρυνσιν των                       Σωτηριολογικών Δογμάτων του Συμβόλου της Πίστεως με των αδεφών Ρ/                     Καθολοκών - ανατροπήν μέρους λανθασμένων αποφάσεων προηγουμένων Οικουμ
   μενικών Συνόδων και εναρμόνισιν όλων των θρησκευμάτων με απόφασιν του Οργ
   ανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) από του έτους 2010, συμμετοχήν τ ων                       Εκκλησιών μας εις εβδομάδα διαθρησκειακής αρμονίας του ΟΗΕ, την 1ηεβδομάδα 
   εκάστου έτους.
2) Απεφασίσαμεν την διεύρυνσιν του συγκρητισμού και ορίζεται ανώτατος                        Εκκλησιαστικός Κριτής ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Πάσης Δύσεως                              κ.κ.Φραγκίσκος.
3) Απεφασίσαμεν εις Μονήν Βαλαάμ εις Ρωσίαν ετήσιαι συνέδριαι δια την πρόοδον 
    των Εκκλησιών μας και Εκκλησιαστικαί Σχολαί όπως μεταβαίνουν τακτικώς εις το 
    Πατριαρχείο πάσης Δύσεως εις Ρώμην.
4) Συμφωνώμεν δια ίδρυσιν Σχολείων σε κάθε χώρα σεξουαλικής διαφορετικότητας.
5) Απεφασίσαμεν συνεργασίαν με το δίκτυο S.C.N.δίκτυο ισχυρών πόλεων και την          ίδρυσιν Αστυνομίας των δικτύων ισχυρών πόλεων.
6) Απεφασίσαμεν την έντονον συνεργασίαν με το Ίδρυμα International Orthodox 
    Christian Charity του αξιότιμου κ.Άλεξ Ρόντος δια την προώθησιν της                            συμφιλώσεως.
7) Απεφασίδαμεν τον χωρισμόν Κράτους-Εκκλησίας εις Ελλάδα με υπεύθυνο της  
    αρμοδίου επιτροπής τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δημητριάδος και Αλμυρού 
    κ.κ Ιγνατίου.
8) Απεφασίσαμεν την συνεργασίαν με την Λέσχην ΝΑΝΤΑ εις Βηθλεέμ δια την                  Ένωσιν ημών και το Ίδρυμα ASPEN εις Κολοράντο των ΗΠΑ.
9) Απεφασίσαμεν την ενοποίησιν αμφίων και ράσων μετά της αδελφής Ρ/Καθολικής
    και Προτεσταντικής Εκκλησίας.
10)Ενεργοποιούμεν την Συμφωνία Ε.Ι.Ι.R δια την συνεργασίαν Μοναχών διαφόρων 
     δογμάτων και θρησκειών με έδρα το TALIN της Εσθονίας.
11)Αποδεχόμεθα Μοναχούς διαφόρων δογμάτων εν Αγίω Όρει με εγαρμογήν από την
     Μονήν Χιλανδαρίου.Το δώρον συμφιλιώσεως ημών έγινεν με αυτήν την Αγίαν και 
     Μεγάλην Σύνοδον και με την κοινήν Αγίαν Γραφήν όλων ημών και την 
    συνεργασίαν εις κελλιά του Αγίου Όρους με Ρ/Καθολικούς Μοναχούς δια την κοινή
    διαμονήν εις Άγιον Όρος.
   
Οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ρεθύμνης κ.κ Ευγένιος και Μεσογαίας κ.κ Νικόλαος αναλαμβάνουν την κοινήν Ποιμαντικήν εις το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και εφαρμογή συνεργασίας με ετεροδόξους.Η Δρ. κ. Ελισάβετ Προδρόμου με τον πανοσιολογιώτατο Αρ/την Ναθαναήλ Συμεωνίδην αναλαμβάνουν την συνεργασίαν με το Council Foreign Refairs και την παγκοσμιοποίησιν της θρησκείας, την εφαρμογήν της Παγκόσμιας Εκκλησίας, την εφαρμογήν του Παγκόσμιου Πλουραλισμού και την εφαρμογήν και εις την Νέαν Υόρκην και Ουάσινγκτον των ανωτέρω Συμφωνιών.Αναλαμβάνουν επίσης οι δύο ανωτέρω δια θέματα Βοηθηκής-Βλαστοκυτταρικής Έρευνας, αμβλώσεων, γάμου, διαζυγίου, σεξουαλικότητας,αγαμίας του κλήρου, επαναευαγγελισμού, θέματα πνευματικής κουλτούρας και πνευματικής επιμορφώσεως του ποιμνίου.

12) Αποφασίζομεν την κατάργησιν αγαμίας του κλήρου και εισαγωγήν δευτέρου                γάμου εις όλους τους κληρικούς που θα αιτηθούν κάτι τέτοιο το πρότυπόν μας              είναι οι δύο προφηταπόστολοι Μελέτιος Μεταξάκης και Αθηναγόρας Σπύρου και 
      εις τα χνάρια αυτών βαδίζομεν καθώς και οι αξιόλογοι Αρχ/ποι κυρός                              Χριστόδουλος και κυρός Χρυσόστομος Παπαδόπουλος.
     . Αποφασίζομεν την ίδρυσιν διαθρησκειακών Συμβουλίων όπως το παράδειγμα 
       της Εκκλησίας της Κύπρου.
13) Αποφασίζομεν να εγκρίνωμεν τας Συμφωνίας Τ.Τ.Ι.Ρ.- Τ.Ι.S.A.-T.T.P. και εγκρίνομεν        την συνεργασίαν με ΟΗΕ και χαρακτηρίζομεν τον εορτασμόν 70 ετών από την              ίδρυσιν του ΠΣΕ το 2018.
14) Αποφασίζομεν την συνεργασίαν με την επιτροπήν του Κώδικος Δεοντολογίας              της  Ε.Ε. και εφαρμογήν των Κανόνων του εις το δίκαιον των Εκκλησιών ήμών.
15) Αποδεχόμεθα τας αποφάσεις που θα εγκριθούν εν συνόλω του ΝΑΤΟ εις 8 και 9          Ιουλίου 2016 εις Βαρσοβίαν.
                                                          Ε'ΜΕΡΟΣ
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος Θεραπεύει τα ασθενή κα αναπληρώνει τα ελλείποντα.
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος  είναι απαραίτητη συνέχεια της Ορθοδοξίας, είναι σήμα
μαρτυρίας του ζώντος Θεού, είναι μεγάλη γιατί έχει διακριτή οικονομία και ευδιάκριτη αδελφική αλληλοεπιχώρηση.
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ενώνει τον θρυμματισμένο Χριστιανισμό, δείχνει την αδελφική και παρθενική ταπείνωση, ανυψώνει τον ανακαινισμένο κόσμο.
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος εκφράζει την μόνη εκκλησία, είναι το μέτρο χάρης του Κυρίου και Θεού ημών.
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος δείχνει τον κοινό κόσμο  υπό τον ήλιο.Διαπνέεται από την επανάσταση της αγάπης, την ευρύτητα του πνεύματος, την ευλογία των δώρων του Χριστού, έχει την υπέρβαση και οι Επίσκοποι είναι αληθινοί ήρωες της Πίστεως που  σώζουν την ψυχήν αυτών χάνοντας την ψυχήν των ένεκεν του Κυρίου.
Η Εκκλησία είναι Παγκόσμια με ένα τεράστιο Ναό με εσωτερικά πολλά παρεκκλήσια. Η Εκκλησία εκφράζει την Οικονομία της αγάπης του Χριστού τον Πατήρ δι'υιού εν αγίω πνεύματι, εκφράζει η Εκκλησία , η Εκκλησία πνευματικά ποιεί τα πάντα.
                                                                ΣΤ'ΜΕΡΟΣ
Αποδεχώμεθα την γυναικεία Ιερωσύνη και συντόμως θα τοποθετήσωμεν τας γυναίκας εις τας Εκκλησίας μας εις τον βαθμόν των διακονισσών.
                                                               Ζ'ΜΕΡΟΣ
Αποδεχόμεθα την συνεργασία με την Εταιρεία "ΕΛΑΙΑ" των αξιοτίμων πανισιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Αλευρά και Ιωάννου Κορνηλάκη. Ο πανοσιολογιώτατος Αριμανδρίτης Γεώργιος Αλευράς που προϊσταται της σκήτης Ζωοδόχου Πηγής στα Καυσοκαλύβια Αγίου Όρους που η Σκήτη αυτή υπάγεται εν τη Ιερά Μονή Μεγίστης Λάυρας εν αγίω Όρει.Η σκήτη αυτή έχει αρχίσει να τοποθετεί στον Ναό τας ωραίας νέας αναγεννησιακάς εικόνας.Θα συνεργασθώμεν με την Εταιρείαν αυτήν η οποία κάνει την συναδέφωσιν με όλους τους πιστούς Αρχαιοθρήσκους και Ρ/Καθολικούς , μίαν Εταιρείαν πο βρήκε την άνω Ιερουσαλήμ, που βρήκε τον ορθόν /ελληνικόν αρχαίον λόγον των Ευαγγελίων, όλοι έχομεν και επιζητώμεν την αρχαίαν Πατρίδα, να εποικίσμωμεν την άνω Ιερουσαλήμ και να πάμε σε μία χώρα μακρινή και κοντινή συγχρόνως.Αι ψυχαί ημών να αφυπνισθούν και να κρατήσουν το Ευαγγέλιον και το όργανον με το ψαλμικόν να γίνεται πραγματικότητα δηλ. το αινείτε τον Κύρον, εν χορώ και τυμπάνω. Όλοι να έχωμεν την εσχατολογικήν προοπτικήν του 8ου αιώνος και εμφάνισιν του Ανθρώπου του Θεού στο νού μας και στην σκέψην μας- να περάσωμεν εις την χρυσήν εποχήν του 8ου αιώνα.
                                                             Η'ΜΕΡΟΣ
Ο Προκαθήμενος όλων ημών ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αυθεντης και δεσπότης κ.κ βαρθολομαίος θα αποφασίζει και θα παύει κάθε ατακτούντα Αρχιερέα και χωρίς δίκης και απολογίας αν χρειασθεί, θα συνεργασθεί με τας Αμερικάνικάς Αρχάς δια να δοθεί εις εκκλησία η τεχνογνωσία ασφαλείας κατά τα πρότυπα του Νόμου Ασφαλείας PATRIOT ACT που εφαρμόζεται εις ΗΠΑ από 1.10.2001.
                                                           Θ'ΜΕΡΟΣ
Αποφασίζομεν την επόπτευσιν του Αγίου Όρους εις Επίσκοπον Ροδοστόλου κ.κ. Χρυσοστόμου προς το παρόν, άρσιν του Αβάτου του Αγίου Όρους από του έτους 2018 και ίδρυσιν ένδεκα (11) Επισκόπών εντός αυτού.Οι σεβασμιώτατοι Τρίκκης και Λαγκαδά κ.κ Χρυσόστομος και Ιωάννης αναλαμβάνουν την επόπτυσιν των ατακτούντων Μοναχών εις άγιον Όρος με αποφάσεις δια να εκδιώκονται από Αγίου 'Ορους οι ατακτούντες Μοναχοί.
Αποφασίζομεν την ίδρυσιν Νέου Αγίου Όρους που υπήρχε εις τα Αρχαίκά Χρόνια στο Όρος Λάτρος εις Μικρά Άσία.
                                                                  Ι'ΜΕΡΟΣ
1)Αποφασίζομεν όπως εγκρίνομεν τον Πολιτικόν Νόμον STEAGALL ACT δια την ασφάλειαν.θα συμμετάσχωμεν με αντιπροσωπείαν εις Γενέυην στις 3 και 4 Αυγούστου 2016 εις Σύνοδον δια αποποινικοποίησιν των φυλετικών διακρίσεων και το πρόβλημα της πείνας που υπάρχει εις τον πλανήτη.Αναλαμβάνει Επιτροπή υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχ/που Αλβανίας - Μαυροβουνίου και Σλοβενίας κ.κ Αναστασίου και μελών των (Μητ/των)Νέας Ιωνίας κ.κ Γαβριήλ και Ταμασού κ.κ Ησαϊου και των πανοσιολογιοτάτων Αρχιμανδριτών Συμεών Βολιώτου και Χρυσοστόμου Συμεωνίδου δια εφαρμογήν των Αποφάσεων και προσθήκην νέων Αποφάσεων.Η διάρκεια της Συνόδου επεκτείνεται έως 21.12.2018 κατά τα πρότυπα της Β' Βατικανείου Συνόδου ετών 1962-1965.
2)Αίρωμεν την ευθύνην των αδελφών μας Ιουδαίων δια την Σταύρωσιν του Χριστού και αποφασίζομεν την ενοποίησιν των Παναβραμικών Θρησκειών.Πρόεδρος της ενοποιήσεως αναλαμβάνει ο Σεβασμιότατος Μητ/της Μεσσηνίας κ.κ Χρυσόστομος.Οι διαφορετικοί δρόμοι είναι ίδιοι δρόμοι δια να βρούμε τον Κύριον ημών.
3)Αποφασίζομεν κοινή Εκκλησιαστικήν διοίκησιν και δομές με τους αδελφούς Ρωμαιοκαθολικούς (Ρ/Καθολικούς) κατ'αρχήν - κοινή Εκκλησιαστική Διοικητική Ενότητα και να εφαρμοσθεί το δίκαιον των Ανατολικών Ελληνορρύθμων Εκκλησιών (δηλ Ουνιτών) εις το δίκαιον των Εκκλησιών μας.
4)Eφαρμόζομεν τας Εγκυκλίους NOSTRA AETATE-NOSTRA UNITATIS REDIGNATIO του μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Δύσεως κ.κ Φραγκίσκου.Εις τας εγκυκλίους ημών έχομεν την υπερβατικήν πραγματικότητα εις όλας τας Εκκλησίας..
5)Αποφασίζομεν κατάργησιν Νηστειών και μόνον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα ισχύει με πρώτη και τελευταία εβδομάδα κατάλυσιν ιχθύος.
6)Αποφασίζομεν κατάργησιν του νηπιοβαπτισμού και εγαρμογής βαπτίσματος από ηλικίας δώδεκα (12) ετών με ερώτησιν όμως εις τα τέκνα εάν επιθυμούν να βαπτισθούν από τους γονείς των.
7)Αποφασίζομεν την εφαρμογήν ΚΟΙΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΥ δια όλους τους χριστιανούς από του έτους 2018 ή το αργότερον το 2019.Θα εφαρμοσθεί το Κοινόν Πασχάλιον την 2α Κυριακή εκάστου Απριλίου εκάστου έτους.
8) Αποφασίσαμεν να ιερολογούμε γάμους ετεροδόξων αλλά και γάμους ετεροδόξου με Ορθοδόξου μέλους.
9)Αποφασίσαμεν όπως οι νηστείες να παρέλθουν.
10) Αποφασίσαμεν όλοι από κοινού την ενοποίησιν των Παραδόσεων, την ίδρυσιν κοινών γραφείων Θρησκευτικού Τουρισμού με τους ετεροδόξους αδελφούς.
11)Αποφασίζομεν τη κατάργησιν των αντισημιτικών ύμων και αγίων από του έτους 2018.
12) Αποφασίζομεν αλλαγήν εκκλησιαστικών Ακολουθιών του Όρθρου τελουμένου το Σάββατο το απόγευμα και θείας Λειτουργίας τελουμένης το απόγευμα της Κυριακής-εισαγωγή εννέα (9) νέων Τελετουργικών με νεοελληνικήν γλώσσαν καταργουμένης της αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.Όλα τα ανωτέρω θα εφαρμοσθούν από το έτος 2019.
13) Καταργούνται αι αγρυπνίαι -μειώνεται η διάρκεια των θείων Λειτουργιών εις μία (1) ώραν με πολύ κηρυκτικό λόγο από τους κληρικούς και Αρχιερείς δια κοινωνικά θέματα, όπως έλεγε ο μακαριστός προφηταπόστολος Μελέτιος Μεταξάκης:"λίγη Θεία Λειτουργία, λίγο όρθρος, λίγος εσπερινός και πολύ κηρυκτικός λόγος για κοινωνικά θέματα."
14) Εις Άγιον Όρος όπως καταργηθούν αι αγρυπνίαι και να εγαρμοσθεί Βυζαντινό Κοινοπολιτειακό Σύστημα ανεξαρτήτου Κράτους.
15) Καταργούνται τα ράσα εκτός των Ναών- και εισάγονται με αναγεννησιακές εικόνες και μείωση (ύψους) του τέμπλου - η θεία Λειτουργία θα τελείται μετά μουσικού οργάνου, δηλ αρμονίου όπως οι αδελφοί Ρ/Καθολικοί και με νέας ευχάς- οι ψάλται καταργούνται και εισάγονται χορωδίες και με γυναίκες χορωδούς.
16) Εισαγεται η τετραφωνία και καταργείται η Βυζαντινή ψαλτική.
17) Αποφασίζομεν να διεξαχθούν εις το μέλλον τέσσερις (4) Σύνοδοι ει δυνατόν εις Θεσσαλονίκη έτος 2018, εις Άγιον Όρος έτος 2019, εις Βουκουρέστι ίδιον έτος, και εις Κωνσταντινούπολιν το έτος 2010ή 2021.
18) Αποφασίζομεν εις τελευταίαν Σύνοδον εν Κωνσταντινουπόλει να προεδρέύει ο Μακαριστός Πατριάρχης πάσης Δύσεως κ.κ Φραγκίσκος.
                                                                 Κ'ΜΕΡΟΣ
Αποφασίζομεν να συνεργασθώμεν με τους Αρχαιοθρήσκους και να μην αντιδράσωμεν όταν εις το μέλλον τεθεί ζήτημα εις την Ελλάδα να υπάρχουν δύο επίσημες θρησκείες: η των Αρχαιοθρήσκων και η Ορθοδοξία.Θα συνεργασθώμεν με τους Αρχαιοθρήσκους εν τω πνεύματι της ειρήνης και καταλλαγής με κοινάς τελετάς εις Ευρωπαϊκό Κέντρο δελφών- εις την Αρχαίαν Ολυμπίαν και εις την μελετωμένη Ακαδημίαν Φιλοσοφίας εις το βουνό του Ολύμπου (Κατερίνης) του αξιότιμου κ.Γεωργίου Παπανδρέου.
Δεν θα αντιδράσωμεν όταν εις  το άμεσον μέλλον έως του 2018 ή το αργότερον έως του λαμπρού έτους 2021 γίνει αλλαγή πολιτεύματος εν Ελλάδι.
Θα συνεργασθώμεν δια ειρήνην και καταλλαγήν με όλας τας θρησκείας και τα δόγματα, τιμώμεν,  θαυμάζωμεν και θυμούμεθα τον μέγαν φιλόσοφον μακαριστόν Γιακομπ Γράνκ.Ευχήν και ευλογίαν εις ημάς από του Κυρίου και Θεού ημών του ερχομένου συντόμως εις τον κόσμον.Αμήν.
Άπαντες οι προκαθήμενοι:
Πατριάρχης                Κωνσταντινουπόλεως                           κ.κ. Βαρθολομαίος
Πατριάρχης                Αλεξανδρείας                                          κ.κ. Θεόδωρος
Πατριάρχης                Αντιοχείας                                               κ.κ. Κύριλλος
Πατριάρχης                Ιεροσολύμων                                          κ.κ. Θεόφιλος
Πατριάρχης                Μόσχας & πασών Ρωσιών                    κ.κ. Κύριλλος
Πατριάρχης                Σερβίας                                                    κ.κ. Ειρηναίος 
Πατριάρχης                Βουλγαρίας                                             κ.κ. Νεόφυτος
Πατριάρχης                Ρουμανίας                                               κ.κ. Δανιήλ
Πατριάρχης                Γεωργίας                                                 κ.κ. Ηλίας
Αρχιεπίσκοπος          Κύπρου                                                   κ.κ. Χρυσόστομος
Αρχιεπίσκοπος          Αθηνών                                                   κ.κ. Ιερώνυμος
Αρχιεπίσκοπος          Αλβανίας                                                 κ.κ. Αναστάσιος
Αρχιεπίσκοπος          Βαρσοβίας                                              κ.κ. Βασίλειος
Αρχιεπίσκοπος         Τσεχίας                                                    κ.κ. Ρατσισλάβ
Αρχιεπίσκοπος          Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής           κ.κ. Δημήτριος

Β' Αποφάσεις Συμπληρωματικές της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, γενομένης εις Κολυμπάρι Κρήτης το 2016 (από 2 έως 9 Απριλίου 2017, θα συζητηθούν)
Συνήλθεν εις  τον Ιερό χώρο της Ορθοδόξου ανωτάτου Ακαδημίας Κρήτης. Η Ιερά Σύνοδος με την βοήθεια του τελετουργικού και Αγίου Πνεύματος απεγάσισε τα εξής:
Α'ΜΕΡΟΣ
Δια την αναζωογόννησιν της Εκκλησίας
1. Αποφασίσαμεν, την ίδρυσιν ενός συνθέτου Ναού που θα είναι ταυτοχρόνως Εκκλησία Μουσουλμανικό τέμενος και Συναγωγή εις το Όρος Σινά.
2.Αποφασίσαμεν, να επιτρέψωμεν εις τα Κατηχητικά σχολεία των Ενοριών μας να διδάσκουν ετερόδοξοι και ετερόθρησκοι δια να μανθάνουν από μικρής ηλικίας τα τέκνα δια τας άλλας θρησκείας .
3. Αποφασίσαμεν, να αποδεχθώμεν την ονοματολογία εις τα ληξιαρχεία των σωρών μας την βάπτιση των παιδιών να γίνεται μόνο μετά πό επιθυμία των γονέων.
4. Αποδεχόμεθα, μετά τον γάμο γυναικών ή ανδρών που αλλάζουν φύλο εις τας Εκκλησίας μας το αίτημα Ευρωπαικού Δικάστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μνεία ποιούμεθα του αειμνήστου Μητροπολίτου της  Παλαιο - Ημερολογίτικης Κοινότητας που ετέλεσε τοιούτον γάμο το έτος 1983, του Μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Γεροντίου(Δές σχόλια Β.4)
5. Αποδεχόμεθα την χειροτονία Διακονισσών και μνεία ποιούμεθα του Μακαριστού Μητροπολίτου της  Παλαιο-Ημερολογίτικης Κοινότητας κυρού Ματθαίου που είχε τελέσει χειροτονία Διακονισσών το έτος 1948 και έστειλε και συγχαρητήριο τηλεγράφημα το ίδιο έτος στο Κράτος αυτό (δές σχόλια Β.5)
6. Αποφασίσαμεν, ότι Συμφωνία μεταξύ Θεού και Ιουδαίων έχει αιώνιον ισχύν και δεν χρειάζεται να γίνουν Χριστιανοί οι Ιουδαίοι δια να σωθούν δεν είναι πλέον θεολογικώς αποδεκτόν απο την Ορθόδοξον Εκκλησία να επιδιώκεται μεταστροφή των Ιουδαίων προς τον Χριστιανισμό.
7.Χαιρετίζομεν και μνείαν ποιούμεθα μακαριστού προφηταποστόλου Αθηναγόρου που τοποθέτησεν εν τοις διπτύχοις του Οικουμενικού Πατριαρχείου τοόνομα του Πάπα και Πατριάρχου Δύσεως και να τον μνημονεύουν.
8. αποφασίσαμεν, τα δώρα των Ι.Μονών να δίδονται προς την Μητέρα Γή (δες σχόλια Β.8)
9) Αποφασίσαμεν να αποδεχθώμεν την Απόφασιν του Δικαστηρίου της Φλωρεντίας στις 9 Μαρτίου 2017 δια υιοθεσίαν παιδιών από ομοφυλοφίλων.
10) Αποφασίσαμεν να δεχθώμεν την καταναγκαστικήν εργασίαν φυλακισμένων και δια τας Εκκλησίας μας.
11) Αποφασίσαμεν, να διοργανώσωμεν Συνέδριο δια τα δικαιώματα της Τρανσεξουαλικής Κοινότητος όπως έγινε στην Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Μαρτίου 2017 υπό του αξιοτίμου δημάρχου Θεσσαλονίκης, κου Μπουτάρη Ιωάννη.
12).Αποφασίσαμεν, να διοργνώσωμεν Συνέδρια δια την πολυπολυθρησκευτικότητα εις την εσθονίαν και συμμετοχήν εις Συνέδρια του ΜΑΤΟ.
13. Αποφασίσαμεν, να δεχθώμεν το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΕΕ) της 20ης Οκτωβρίου 2002 περί του κάθε άλλου είδους καθεστώτος σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας πριν του Κοσμικού Κράτους που είναι αντίθετον προς την Δημοκρατία και τα  ατομικά δικαιώματα και αποτελεί φονταμελιστικόν θρησκευτικόν φανατισμόν και χάριν της ισότητος να γίνονται γυναίκες κληρικοί και να προάγονται στην θέσιν του Πατριάρχου Πάπα και Καρδιναλίου.
14.Αποφασίσαμεν, να δεχθώμεν το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΕΕ) της 21ης Οκτωβρίου 2002 περί εκκοσμικεύσεως και εκσυγχρονισμού της Κοινωνίας και Εκκλησίας, ότι πρέπει οι πολίτες και οι πιστοί εάν θέλουν να μην θρησκεύουν και να αποχωρίσουν από τα δεσμά και τους νόμους της Εκκλησίας δια να είναι αρεστοί και ευπρόσδεκτοι εις τας Υπηρεσίας της ΕΕ.
15. Θα πρέπει να μαθωμεν ν'αναγνωρίζομεν εις τους γείτονές μας την παρουσίαν του
 Θεού με διαφορετικούς τρόπους ομιλούντο ο Θεός σε παραδόσεις όπως η Σεχινά εις τους Ινδούς και το Ρουάχ προς τους Μουσουλμάνους.
16.Αποφασίσαμεν, την συνεργασίαν με την Ιστορική Τεκτονικήν Στοάν "ΙΩΝΙΑΝ" στην Σμύρνη.
17.Αποφασίσαμεν, οι Εκκλησίες μας να συμμετάσχουν σε τελετές αφής Ολυμπιακής φλόγός.
18.Αποφασίσαμεν, οι Ιερείς μας να συμετάσχουν σε Διοικητικά Συμβούλια Τεμενών ή Συναγωγών (δες σχόλια Β18)
19.Αποφασίσαμεν, δια μόρω το ονομαστόν Άγιον Όρος να απομακρυνθούν όλοι οι Μοναχοί απ'όλες τις Ι. Μονές και σε κάθε Μονή- Μουσείο πλέον θα παραμείνουν ελάχιστοι Μοναχοί με κατάλληλον μόρφωσιν δια να χρησιμοποιηθούν ως φύλακες ξεναγοί και φύλακες αρχείων και κειμηλίων (δες σχόλιοΒ.19)
20.Αποφασίσαμεν, την κατάργησιν της νηστείας πριν τη Θεία Μετάληψιν όπως έπραξεν σημαντική μερίδα τνω αγιορειτών Πατέρων και Χριστιανικών Οργανώσεων συγχαίρομεν τούτους.
21.Αποφασίσαμεν, την βοήθεια των Εκκλησιών μας προς τα Κράτη δια δημιουργία καταλλήλων εγχειριδίων σεξουαλικής απελευθερώσεως και σεξουαλικής απελευθερωμένης διδασκαλίας.
22.Αποφασίσαμεν, ότι δεν είναι μάταια η αναμονή του Μεσσία υπό των αδελφών μας Ιουδαίων όπως είχε πει ο τότε Πάπας Πατριάρχης Ρώμης και Πατριάρχης πάσης Δύσεως κος κος Βενέδικτος.
23.Αποφασίσαμεν: την διάνοιξιν νέων δρόμον στο Άγιον Όρος την αυτονομία του ηλεκτρισμού την αυτοματοποιησιν του ηλεκτρισμού των μεγάλων τεχνολογικών εξοπλισμών του Αγίου Όρους με δορυφοροποιήσιν Μονών και παρακολούθησιν υπό δορυφόρων κεραιών δορυφορικής τηλεοράσεως κεραιών internet και να εξυπηρετούνται οι Μοναχοί με δημιουργία νέων ελικοπτεροδρομίων καθώς και τοποθέτησιν διαφανειών εις Άγιον Όρος και ηχητικά εφέ, καθώς και απαγγελία απο την Αγία Γραφή κειμένων εντός Ι. Μονών απο ηλεκτρονικών Μέσων.
24. Αποδεχόμεθα το βιβλίον WORLDSHIP BOOK του Π.Σ.Ε. που ενεφανίσθη εις το Ιεραποστολικό Συνέδριο του Π.Σ.Ε εις Νέαν Μάκρη Αττικής στην Ελλάδα το 2005 με μυστικές ευχές και ωραίαν μουσικήν μαζί των αδελφών μας Προτεσταντών.
25.Αποφασίσαμεν, οι εκκλησίες μας να δίδουν ευλογίαν και αγιασμόν των πιστών εις ιερές πέρλες της ζωής.
Β'ΜΕΡΟΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
1. Αποφασίσαμεν, την ευρύτερην συνεργασία με το Παγκόσμιον Ταμείον της Φύσεως (WWF) την Συμμαχία Θρησκειών και Διατηρήσεως (ARC) με σκοπό να υποκινήσουν εκατομμύρια πιστών να λάβουν μέτρα, δια την διατήρησιν των φυσικών πόρων της Γής νάντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα διεθνών περιβαλλοντολογικών προκλήσεων και να αποκαλύψουν τα ιερά δώρα για έναν ζώντα πλανήτη δηλαδή τις πρωτοβουλίες τους δια την προώθηιν της περιβαλλοντολογικής υπευθυνότητας και διαφυλάξεως την αντιμετώπισιν των οικολογικών απειλών, η θρησκεία πρέπει να επιβάλλει μια οικολογική ηθική πρέπει να δημιουργηθεί ένα πανθρησκευτικό μέτωπο έναντι του κοινού εχθρού έτσι ώστε να διαφυλαχθούν οι βασικές θρησκευτικές αξίες.
2. Να διοργανώνονται διαθρησκειακοί Εορτσμοί προς τιμήν  των νέων ιερών δώρων με  μουσικές χορούς και ιερές τελετές απ'όλο τον κόσμο να δίδουν οι ιερείες ευλογίες προς την φύσιν και τους ανθρώπους και να δίδεται το βραβείο υπέρμαχος της Γής σε θρησκευτικούς ηγέτες σε πολίτες σε πιστούς και κοινωνικά κινήματα δια την διαφύλαξιν του περιβάλλοντος.
3.Αποδεχόμεθα ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί της Γής είναι γενετικά συσχετιζόμενοι μεταξύ τους, είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι όλα τα όντα κατάγονται από ένα πρωτόγονο οργανισμό.
4.Αποφασίσαμεν, όσοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι οιοσδήποτε επαγγέλματος και αν έχουν ακόμη δε και αστυνομικοί εν ενεργεία να δύνανται να χειροτονηθούν ιερείς η ιεροσύνη θα είναι ένα δευτερον συμπληρωματικόν επάγγελμα δι'οικονομικήν ενίσχυσιν πολλών πολιτών και πιστών.
5.Αποφασίσαμεν ότι η αόρατος Εκκλησία στεγάζει όλες τις θρησκείες δι' αυτό οι Ορθόδοξες μας Εκκλησίες συμμετάσχουν σε Πανθρησκειακές Συνάξεις διά να κάνωμεν ορατή την αόρατη Εκκλησία και επί της Γής με Πανθρησκειακήν συμπροσευχήν σε ένα αόριστον Θεόν.
6.Αποφασίσαμεν, την χειροτονία των αδελφών Ιουδαίων σε θέσεις Διακόνου ιερέως και Επισκόπου στις Εκκλησίες μας άνευ κατηχήσεως και βαπτίσεως αφού δεν χρειάζεται αυτή διότι πιστεύομεν εις ένα Θεόν και έχομεν κοινήν πνευματικήν κληρονομίαν το ανώτερο άρθρο προσυπογράφουν και οι τρείς εκπρόσωποι των Παλαιο ημερολογίτικων κοινοτήτων αλλά και όλα τα άρθρα προηγούμενα και επόμενα.
7. Αποφασίσαμεν, την αγιοκατάταξιν στην Ορθόδοξη Εκκλησία του αειμνήστου αδελφού Πατριάρχου Ρώμης και πρώτον της Εκκλησίας κυρού Ιωάννου Παύλου του Β' που θα τιμάται κατά την 27η Απριλίου εκάστου έτους.
8.Αποφασίσαμεν, να εντάξομεν εις το ευχολόγιο την Εκκλησιών μας την ευχήν επί της αλλαγής φύλου.
9. Αποφασίσαμεν τηνίδρυσιν ινστιτούτων επαγγελματικής καταρτίσεως εις το ονομαστόν ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ εις την Ελλάδα.
10.Αποφασίσαμεν, την συνεργασίαν με τις Ολυμπιακές Επιτροπές που αποτελούν τα παρακλάδια ενός Παγκόσμιου κράτους που όλοι αναμένομεν να εμφανισθεί με λαχτάρα.
11.Θέλωμεν να εμπλουτισθεί η Θεία Λειτουργία με περισσότερο Απολλώνιον φώς και να γίνει Διονυσιακή μορφή της Ορθοδοξίας(δες σχόλιο Β.11)
12.Αποφασίσαμεν, τον εμπλουτισμό της Θείας Λειτουργίας με Αρχαιοελληνικά φιλοσοφικά κείμενα και αρχαίους θρησκευτικούς ύμνους (δες σχόλιο Β.13).
13. Αποφασίσαμεν, την συμμετοχήν των Κληρικών μας εις Αρχαιοελληνικά Μυστήρια που τελούνται κάθε χρόνο εις το Βουνό του Ολύμπου στην Ελλάδα (δες σχόλιο Β.13)
14. Αποφασίσαμεν, οι Ιερείς μας όπως κοινωνούν της όστιας των αδελφών μας Ρωμαιοκαθολικών (δες σχόλιο Β.14).
15.Αποφασίσαμεν όπως οι Αρχιερεις μας να εξυπηρετούν λατρευτικώς τους αδελφούς μας Ιουδαίους λαμβάνοντας τον τίτλο συγχρόνως του Ραββίνου όπως έπραττεν το 1940 ο μακαριστός προφηταπόστολος Αθηναγόρας λειτουργών ως Ραββίνος εξυπηρετώντας τις λατρευτικές ανάγκες των αδελφών μας Ιουδαίων στη νήσο της Κέρκυρας που ήτο απο το 1936 Μητροπολίτης της νήσου.
16.Αποδεχόμεθα, την ομογενοποίησιν και  ν'αναγράψωμεν λατρευτικό κείμενο και άλλα θέματα από την αδελφή μας Αγγλικανική Εκκλησία την οποία όλοι ημείς θαυμάζομεν δια την μεταρρύθισιν και τον ζήλον ου διακατέχει και με σύγχρονη σκέψη τους Αγγλικανούς Πατέρες.
17. Αποφασίσαμεν, την εκποίησιν Κελλιών και εξαρτημάτων του Αγίου Όρους σε άλλες Εκκλησίες μερίμνη της ΕΕ και εκπαραθύρωσιν των αντιδρώντων Μοναχών.
18.Αποφασίσαμεν, μία ημέρα με λατρευτική ακολουθία δια τους αδελφούς μας Ιουδαίους εντός των Ορθοδόξων Εκκλησιών, η ημέρα αυτή θα είναι η εκάστη 17η Ιανουαρίου εκάστουέτους (δες σχόλιο Β.18
19.Αποφασίσαμεν, εκποίησιν οικοπέδων ακινήτων και στρεμμάτων γής στην Ρωσσική Εκκλησία και σστους αδελφούς μας Ιουδαίους και Ρωμαιοκαθολικούς στα Ιεροσόλυμα και στο Άγιον Όρος.
20. Αποφασίσαμεν την ίδρυσιν Οικουμενικών Ναών άνωθεν των οποίων θα δεσπόζει η Ολυμπιακή Φλόγα(δες σχόλιο Β.200, ο ανώτατος Αρχιερέυς όλου του κόσμου θα

21.Αποφασίσαμεν, την συνεργασία με το Τάγμα των Πεφωτισμένων που επιθυμεί ο Αδελφός και Πατριάρχης πάσης Δύσεως κος κος Φραγκίσκος, δηλαδή να γίνει ο Ποντίφηξ Αρχιερεύς, ο ανώτατος Αρχιερεύς όλου του κόσμου, θα είναι ο Αυτοκράτωρ Αρχιερεύς που θα ελέγχει όλες τις πνευματικές δυνάμεις όλου του Πλανήτου, όλες οι θρησκείες θα ενοποιηθούν σε μια και ο Παγκόσμιος Ηγέτης που θα έρθει, θα έχει θεόσταλτη εξουσία και απόλυτα δικαιώματα και καθήκοντα.

22. Αποφασίσαμεν, εις τον Ναόν της Αναστάσεως εις Ιεροσόλυμα να τελούνταί τακτικαί διαθρησκειακαί Συνάξεις.
23.Αποφασίσαμεν,να εγκρίνωμεν την πότασιν του Αρχιραββίνου και λίαν αγαπητού αδελφού και παρόντος ως παρατηρητή εις την Σύνοδο του Ίωνα Μετζικέρ δια την δημιουργίαν του ΟΗΕ των θρησκειών.
24. Αποφασίσαμεν, την ίδρυσιν μικτών Ι.Μονών με μοναχού.Ας μέλη της Παλαιο ημερολογίτικης Κοινότητας και μέλη μοναχούς της λεγόμενης Παλαιοημερολογίτηκης Εκκλησίας.
25.Αποφασίσαμεν, την αποδοχήν του δόγματος της ασπίλου συλλήψεως της Θεοτόκου.
Γ'ΜΕΡΟΣ
Επαναπροσδιορισμός του όρου ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1.Αποφασίσαμεν, την αναγνώρισιν του βουνού του Ολύμπου εις Ελλάδα ως Παγκόσμιο Θαύμα της φύσεως της Ιστορίας και την Εκκλησίαν μας.
2 Αναγνωρίζομεν, ότι πρέπει οι αδελφοί μας Μουσουλμάνοι και Ιουδαίοι να βρίσκονται εις θέσεις Βουλευτών-εημάρχων- Υπουργών και στη θέση του Πρωθυπουργού σε όλη την Ευρώπη.
3.αποφασίσαμεν, να μεταδίδεται η Θεία Κοινωνία εις τους αδελφούς μας Ιουδαίους και Μουσουλμάνους όπως έγινε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη  Κωνσταντινουπόλεως  Νέας Ρώμης και Αρχαίας Ανατολής κοκο Βαρθολομαίο στη Ραβένα της Ιταλίας τον Ιούνιο 2002.
4. Αποφασίσαμεν, την εντονώτερη συνεργασία με το Προσωπικό εκπαιδευτικό κα Περιβαλλοντολογικό Κέντρο στο Ορεινό Ασώματο της νήσου Λέσβου στην Ελλάδα.
5.Αναγνωρίζομεν, εις τους αδελφούς εν Χριστώ Σκοπιανούς ν'ονομάζονται μακεδόνες και η Εκκλησία των θα αποκατασταθεί ως Σλαβο-Μακεδονική Εκκλησία της Αρχίδος (δες Σχόλιο Γ.5).
6) Αποφασίσαμεν, την ΑΕ Αναπτυξιακόν Οργανισμόν της Εκκλησίας Ελλάδος να προχωρήσει και σε άλλας εκκλησίας με σκοπόν να λαμβάνουν κονδύλια από την ΕΕ.
Οι Εκκλησίες ορίζουν ως εκπρόσωπον που παρ την ΕΕ ο άγιος αδελφός Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κος κος  Ιουστίνος.
7.Αποφασίσαμεν, εις τον εσπερινό της Αγάπης του Πάσχα να αναγιγνώσκουν τας περικοπάς των Ευαγγελίων κληρικοί όλων των χριστιανικών ομολογιών σε όλες τις Εκκλησίες μας (δες σχόλιο Γ.7)
8. Αποφασίσαμεν, την διοργάνωσιν εκδηλώσεως κατ΄έτος σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανάγνωσιν της Βίβλου με πρώτον που θα αναγιγνώσκει τον Αρχιραββίνο της Πόλεως, δεύτερον τον Αρχιερέαν τον αδελφόν Ρωμαιο-Καθολικόν, τρίτον τον Αρχιερέα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τέλος τον Αρχιερέα των Προτεσταντών και Μονοφυσιτών (δες σχόλιο Γ.8)
9)Αποφασίσαμεν, ελευθέρως οι Αρχιερείς και Ιερείς μας να τελούν Θείαν Ευχαριστίαν με ευλογησιν όστιας ή οίνου και άρτου.
10)Αποφασίσαμεν,εις το ονομαστόν Άγιον Όρος νέαν σύνδεσιν ευρυζωνικήν με νέους έξι (6) Σταθμούς βάσεως με νέες υπηρεσίες ADSL μέσω διασυνδεομένου δικτύου WIMAX με νέο ειδικό εξοπλισμό DSLAM συγκαταλέγοντας άλλες εξ (6) Ιερές Μονές.
11.Αποφασίσαμεν, μόνιμον θέσιν εις Καρυές του Αγίου Όρους του ειδικού διαμεσολαβητού αξιοτίμου κου Μάθιου Μίμιτς διά το Σκοπιανό.
12. Αποφασίσαμεν,να τελούμεν νέες ετήσιες πορείες θρησκειών απο τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου Λευκωσίας στις 17 Νοεμβρίου εκάστου έτους.
13. Αποφασίσαμεν, να συμμετάσχομεν ως Ορθόδοξες Εκκλησίες εις την ώρα της Γής κάθε τελευταίο Σάββατο εκάστου Μαρτίου (δες σχόλιο Γ.3) 
14. Αποφασίσαμεν, να διοργανώσωμεν Συνέδρια με θέμα:Ομοφυλοφιλία- Αγάπη δύο ατόμων ίδιου φύλου με Διαλογισμό και Συνέδρια με θέμα: τον Τεκτονισμό -τον φιλανθρωπικό των σκοπό (δηλαδή των Τεκτόνων), όπως τελεί κατ΄έτος η αυτόνομη Εκκλησία της Φινλανδίας από έτους 2011.
15.Αποφασίσαμεν, την υιοθέτησιν της κοινής εθνικο- Ισλαμικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όπως γίνεται κατ'έτος εις το κράτος του Λιβάνου από του έτους 2008που συνεορτάζουν Σριστιανοί και Μουσουλμάνοι συναδελφωμένοι τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
16.Αποφασίσαμεν, να δεχθώμεν έως της επομένης εννιαετίας (9) της αύξησης των πόλεων πληθυσμιακώς και εις Ελλάδαν, και υπόλοιπης χώρας με 200.000 στρέμματα γής οικοδομήσιμης επιπλέον αναπτυξιακής λογικής στεγάσεως 8.000.000 ανθρώπων διά ανάπτυξιν της πολυφυλετικής πολυπολιτισμικής κοινωνίας καθώς και της πολυθρησκευτικής Κοινωνίας.
17. Αποδεχόμενοι  και  Ραββίνοι όπως συμμετάσχουν εις τας Συνεδριάσεις των Ιεραρχών των Ορθοδόξων Εκκλησιών μας.
18.Αποδεχόμενοι τον δεύτερο (β') γάμον των χηρευόντων κληρικών ή την σύνταξιν Συμφώνου Συμβιώσεως των χηρευόντων κληρικών (δες σχόλιο Γ.18)
19).Αποφασίσαμεν, την παραχώρησιν περισσοτέρων Ναών των Ορθοδόξων Εκκλησιών μας διά λατρευτικήν εξυπηρέτησιν των αδελφών μας Ρωμαιο-Καθολικών-Προτεσταντών-Αρμενίων-Ιουδαίων και Μαρτύρων του Ιεχωβά (δες σχόλιο Γ.19)
20.Αποφασίσαμεν, ίδρυσιν ομοίας Υπηρεσίας όπως η Υπηρεσία θρησκευτικών Υποθέσεων (I.O.R) του Βατικανού.
21.Η έδρα της Επιτροπής του Διαλόγου Ορθοδόξων μετά των αδελφών μας Αγγλικανών αποφασίζεται η Μονή Αγίων Ταξιαρχών στο Πήλιο του Βόλου, στην Ελλάδα.
22.Αποφασίσαμεν, την συνέχισιν του Νόμου του 1974 του αειμνήστου αξιοτίμου Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή περί ενισχύσεως απο κοινού κονδυλίων και διαχείρισιν από κοινού Κρατικών κονδυλίων Στοών(δηλαδή Τεκτονικών) και Ι. Ναών εξ' ημισείας.
Δ' ΜΕΡΟΣ
Ο Σωφρονισμός στην Ορθόδοξο Εκκλησία
1.Αποφασίσαμεν, την ανέγερσιν Εβραϊκής Κοινότητος εις Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρα εις τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης με απόφασιν και βοήθεια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Αρχαίας Ανατολής κου κου Βαρθολομαίου.
2. Αποφασίζομεν ν'αγιογραφούνται αρχίοι φιλόσοφοι- αρχαίοι θεοί - εν ζωή Επίσκοποι και συγχρόνα πρόσωπα (δες σχόλιο Δ.2)
3. Aποφασίζομεν να μεταφερθεί η έδρα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηνωμένων Θρησκειών εις το Οικουμενικό Τέμενος εις Κορδοβα της Ισπανίας.
4. Αποφασίζομεν, την επίσκεψιν υποχρεωτικώς των Κατηχητικών σχολείων των Εκκλησιών μας εις τα κατά τόπους Εβραϊκά Μουσεία των Χωρών μας.
5. Αποφασίσαμεν νλ ακολουθήσωμεν το παράδειγμα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου όπου εδώρισεν τον Ι. Ναόν Αγ.Αναργύρων εις Ρότσιστερ Ουάσινγκτον από του έτους 2007 εις τους αδελφούς μας Ιουδαίους ίνα λειτουργούν εντός αυτού.
6. Αποφασίσαμεν, την πλήρη συΜεταλληνού, Αρσενίου Βλιαγκόφτη και Νικολάου Μανώλη, δια την νεργασία με την Οργάνωσιν "American civil liberties Union", η οποία οργάνωσις στις ΗΠΑ κάνει λαμπρόν έργον διδάσκοντας εις
τα  Δημοτικά Σχολεία με videos και βιβλία για τους ομοφυλόφιλικούς γάμους και άλλα ελευθερία των ηθών.
7.Αποφασίσαμεν, την βοήθειαν και μεσολάβησιν των πρωτοπρεσβύτερων Θεοδώρου Ζήση, Γεωργίου  Μεταλληνού, Αρσενίου Βλιαγκόφτη και Νικολάου Μανώλη, δια την λύσιν του χρονίζοντος Παλαιο- Ημερολογίτικου προβλήματος.
8. Αποδεχόμεθα την συνεργασία μετά του Συμβουλίου Καθιδρυμάτων Αγίας Γής διά την αλλαγήν των Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων σ΄όλη την Ευρώπη και σε όλα τα Σλαβικά κράτη.(δες σχόλια Δ8)
9.Αποφασίζομεν, οι Ηγουμένισσες των Ι. Μονών να χειροτονούνται Διακόνισσες (δ)
10. Αποφασίζομεν την στενώτερην συνεργασία με την Αμερικανική φαρμακοβιομηχανία WΥΕΤΗ για να δίδονται εις τους νέους προφυλακτικά (δες σχόλιο Δ.10).
11.Αποφασίζομεν να γίνει το συλλείτουργο Ορθοδόξων- Ρωμαιο-Καθολικών-Αραμενίων,στα Ιεροσόλυμα,από του έτους 2019.
12.Αποφασίζομεν, να δεχθώμεν το σχέδιο διά το Άγιον Όρος με υποχριωτικό Ευρωπατϊκό Διάταγμα, θα εγκατασταθούν στο Άγιον Όρος τμήμα του Ευρω-στρατού κα της Ευρω-Αστυνομίας.Επίσης θα εγκατασταθούν το Ευρω-Τελωνείο και το Ευρω- Λιμεναρχείο θα εγκατασταθούν όλαι αι θρσκείαι στο Άγιον Όρος- όλαι αι θρησκείαι θ΄ανάψουν ένα συμβολικό κερί στην πλατεία των Καυών για τον Επερχόμενο Σωτήρα - θα γίνονται κατ΄έτος πανθρησκειακές Συναντήσεις ,υπό την ηγεσία του εκάστοτε Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και του Πάπα Ρώμης.Θα χρειασθεί υποδομή υψηλού Τουρισμού μετά Ξενοδοχειακών Μονάδων υψηλής τουριστικής διαρρυθμισης διά διακοπάς στα Αγιορείτικα τοπία, στα δάση καστις παραλιακές ακτές - καθώς και εγκατασταση υποκαταστημάτων μεγάλων Διεθνών Τραπεζών όπως της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Β.Ι.S).
13.Αποφασίζομεν, να ακολουθήσωμεν το παράδειγμα της Ι.Αρχιεπισκοπής Ηνωμ. Πολιτειών Αμερικής διά τέλεσιν μικτών γάμων με τους Εουδαίους Αδελφούς μας, καθώς κα την πρότασιν που υποβάλλεται συνεχώς απο τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπο του Βολοκολάμση κο κο Ιλαρίωνα, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μπογκοντορόσκ κο κο Αντώνιο, διά την τέλεσιν μικτών γάμων με τους Μουσουλμάνους αδελφούς μας.
14.Αποφασίζομεν ότι η γνώση των άλλων θρησκειών βοηθεί εις την κτανόησιν του Θεού.
13. Αποφασίζομεν, να συμμετάσχομεν στο Ταμείο Μνήμης του Ολοκαυτώματος με εισφορές κατ΄έτος 10% από των εσόδων των Εκκλησιών μας, και 1,10% για την ανέγερσιν του Ναού του Φωτός του επονομαζόμενου Ναού του Σολομώντος εις Ιεροσόλυμα (δες σχόλιο Δ.15).
16.Αποφασίζομεν να δεχθώμεν τους Ευαγγελικούς μας αδελφούς όπως έπραξεν το Πατριαρχείο Αντιοχείας το έτος 1996, που άνευ Ορθοδόξου βαπτίσματος και άνευ Αγίου Μύρου χειροτόνησε με μια ευχή μόνο τους Ευαγγελικούς Επισκόπους και Κληρικούς των ΗΠΑ σε Ορθοδόξους Επισκόπους και Κληρικούς.
17.Αποφασίζομεν, να γίνει η Θεία Λειτουργία στις 25 Μαρτίου 2021 στην Ι. Μονή Λαύρας Καλαβρύτων, στην Ελλάδα, όπου εκεί θα ευρίσκεται ο εκπρόσωπος του Χριστού μαζί με χιλιάδες πιστούς (δες σχόλιο Δ.17).
18.Αποφασίζομεν, (ν'αναλάβουν) μελλοντικές εργασίες αναστυλώσεως και συντηρήσεως των Ι.Μονών  Αγίου Όρους και όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, όπως αναλάβουν ιδιωτικές εταιρίες δηλαδή "management"  Εταιρίες, προς καλύτερη εξυπηρέτησιν των Μονών του Αγίου Όρους και των Μονών των Ορθοδόξων Εκκλησιών μας.
19. Αποφασίζομεν, να τοποθετήσωμεν περιουσιακά στοιχεία των Μητροπόλεων μας σε Χρηματιστηριακές Εταιρείες, ακόμη δε και τους Ι. Ναούς όπως έπραξεν ο αείμνηστος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας κυρός Τιμόθεος.
20. Αποφασίζομεν, οι Εκκλησίες μας να συμμετάσχουν σε Συνεδριάσεις
 του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ) με εκπροσώπους είτε λαϊκούς , είτε κληρικούς αρχής γενομένης από την εφετεινή συνεδρίασιν του Δ.Ν.Τ. στην Ουάσινγκτον στις 21 έως 23 Απριλίου 2017.
21. Οι Εκκλησίες μας θα συνεργασθούν με την ΕΕ για την ενίσχυση της Κοιν ωνικής της διαστάσεως - για την εμβάθυνσιν της Οικονομικής και Νομισματικής Ενώσεως, την ενίσχυσιν της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας - άμυνας και ενδυνάμωσιν των ευρωπαϊκών Κοινωνιών, καθώς και την ενίσχυσιν της Παγκοσμοιοποιήσιν ασφάλεια ως.Σε σχέση με τη ασφάλεια οι Εκκλησίες μας και η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμες να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες παραμένοντας προσηλωμένοι στην ενίσχυσίν της κοινής ασφάλειας και άμυνας, ως Εκκλησίες χαιρόμεθα που συμμετείχαμε στην μεγάλη εορτή της ΕΕ για τα εξήντα (60) της έτη στη Ρώμη στις 24 και 25 Μαρτίου 2017
και ελάβαμε με τους ηγέτες της ΕΕ μεγάλες αποφάσεις διά το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης, των Εκκλησιών μας και τις αναγκαίες μεγάλες μεταρρυθμίσεις στις Εκκλησίες μας τα επόμενα έτη, στην μεταρρύθμιση της Ενωμένης  Ευρώπης και την δημιουργία της Μεσογειακής Ενώσεως με δύο (2) Γραμματείες στην πόλη της Βαρκελώνης και στο ονομαστόν Άγιον Όρος εις Ελλάδα.Η πρωτεύουσα της Μεσογειακής Ενώσεως έως το 2019, θα είναι η Ιερά Πόλη των τριών (3) Μονοθεϊστικών θρησκειών τα Ιεροσόλυμα.
22. Αποφασίζομεν, την εισαγωγή νέων ύμνων εις την Εκκλησία και οι μυστικές ευχές να λέγονται μεγαλοφώνως, με ένα θεατρικό τρόπον (δες Σχόλιο Δ.22)
Ε' ΜΕΡΟΣ
Ανανέωσις της Εκκλησίας
1. Αποφασίζομεν, τον έγγαμον των Μοναχών και Επισκόπων εάν θέλουν και μετά την χειροτονία των (Δες σχόλιο Ε1)
2 Να καταστήσωμεν ορατήν την Ενότητα διά κοινών ύμνων και Οικουμενικών προσευχών.
3.Να οργανωθώμεν εις ομάδας επί τοπικού επιπέδου και διεθνώς και από κοινού να συνεργασθώμεν ως αδελφοί εν τη πίστει χωρίς διακρίσεις.
4. Οι εκκλησίες μας να οργανώνουν Πολιτιστικές Ολυμπιάδες όπως εις Σόφια Βουλγαρίας στις 8 έως 10.9.2001, να μυηθούν οι εκκλησίες μας και  όλαι αι θρησκείαι εις τας τελετάς των Ολυμπιακών Αγώνων με αναπαραστάσεις τελετών με Ιέρεις και Ιερή Φλόγα- προσευχή να κάνουν οι Εκκλησίες μας εις το Δωδεκάθεο τελετή- και εν επισήμω τελετή. - Συγχαίρομεν τον λίαν αγαπητόν άγιον αδελφόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ηλείας κο κο  Γερμανό ο οποίος  προσεκύνησε την Ιερή Φλόγα της Ολυμπιάδος μετά την τελετήν αφής της Ολυμπιακής Φλογός εις την Αρχαίαν Ολυμπία το έτος 1996.
5. Εγκρίνωμεν τις αγοραπωλησίες υπαγομένων εις το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως Εκκλησιαστικών ακινήτων ή στρεμμάτων.
6. Αποφασίζομεν, ότι το 80% των ελληνικών νησιών βάσει της ΑΤΖΕΝΤΑΣ 2030 να αυτονομηθούν και να γίνουν οικολογικά με την ενεργό συμπαράστασιν των Εκκλησιών μας.
7. Θα εορτάζωμεν ως ημέρα Ειρήνης από τις 7 Απριλίου 2018 (τότε πέφτει Μεγάλο Σάββατο) την συνάντησή μας με τον τότε Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Έπιτροπής αξιότιμο κο Ζοζέ Εμμανουέλ Ντουράο Μπαρόζο για την κοινή Διακήρυξιν συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων των (3) Μονοθεϊστικών θρησκειών που έγινε στις 7 Απριλίου 2003.
8. Αποφασίζομεν, την σύνταξιν των Μοναχών: Αγίου Όρους, Μετεώρων και σε όλα τα Μοναστήρια των Εκκλησιών μας και ασφάλισιν τούτων (δες σχόλιο Ε.8).
9.Αναγνωρίζομεν, και συγχαίρομεν τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλιφόρνιας κο κο Γεράσιμο που πρώτος Επίσκοπος της υγιούς Ορθοδόξου Εκκλησίας από της 7ης Απριλίου 2005, διακήρυξεν το δικαίωμα της Ομοφυλοφιλίας της Κοινότητος να συνάπτουν γάμον εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας.Ορίζομεν και στας κατά τό πους ενορίες μας σε ειδικόν διαρρυθμισμένον χώρον αυτών ίνα τους υπανδρέυομεν με νέο σχετικό ευχολόγιον.
10. Να αναγνωρίσωμεν γάμον Ομοφυλοφίλων Ιερέων που η αδελφή μας Αγγλικανική εκκλησία ανεγνώρισε από του έτους 2008 (δες σχόλιοΕ.10).
11. Να αναγνωρίσωμεν ότι υπάρχει άλλη ζωή εις άλλους πλανήτες και μάλιστα είναι απηλαγμένοι από το προπατορικό αμάρτημα και είναι σε πλήρη αρμονία με τον Δημιουργό τους, όπως δηλώνει και ο λίαν αγαπητός αδελφός ιερέυς και αστρονόμος του Πάπα Ρώμης Γκαμπριέλ Φούνες.
12. Θα διεξάγονται ετήσιαι Διαθρησκειακαί Συμπροσευχή στους Ι. Ναούς Αγίου Γεωργίου εις Φανάρι, Ι.Ναό Αναστάσεως Κυρίου εις Ιεροσόλυμα, και κοινές λειτουργίες όπως έγινε στις 22.3.2017 εις τον Πανάγιο Τάφο στις 0 το πρωί η προσευχή του Κυρίου σε κάθε γλώσσα.
13.Η Ι.Μονή Αγάθωνος και ο Ηγούμενος αυτής άξιος και λίαν αγαπητός αδελφός Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Ζαχαράκης αποδέχτηκε να γίνει η Μονή τόπος Δυνάμεως του Π.Σ.Ε.
14. Ενθυμώμεθα το Κείμενο του έτους 1975 του Π.Σ.Ε. ότι Ορθοδοξία δεν περιμένει  οι άλλοι Χριστιανοί να μεταστραφούν και να γίνουν μέλη της - η συνύπαρξη καθιστά εφικτή την σωτηρία.
15.Αποφασίζωμεν εις το βουνό της Ελλάδος, την Πάρνηθα, να δημιουργηθεί ειδικό Συνεδριακό Κέντρο δια να συνεδριάζωμεν με την Ομάδα των ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου, την περίφημη G-8.Στο Συνεδριακό Κέντρο θα υπάρχουν ηλεκτρονικές μπάρες ασφαλείας και θα δίδονται όλα τα βιομετρικά δεδομένα των προσερχομένων εις αυτό (δες σχόλιο Δ.15)
16.Συγχαίρωμεν την Παλαιοημελογίτικη Κοινότητα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κου κου στεφάνου Πετροπούλου που εντάχθη ολόκληρη στο Τεκτονικό Φιλανθρωπικό Σωματείο.
17. Αποφασίζωμεν, με την βοήθεια του Ιδρύματος του αξιοτίμου πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδος κου Γεωργίου Α. Παπανδρέου την ολοκλήρωσιν της μεταφοράς των Ιερών Κειμηλίων του Μοναστηρίου Όρους Σινά εις το Ευρω-Σιναιτικό Μετόχιο εις το όρος Τραγάνα πλησίον της πόλεως της Λαμίας, εις Ελλάδα 
(δες σχόλιο Ε.17).
18.Αποφασίζωμεν, την συνεργασίαν με την Λέσχη της Ι. Μονής Υπαπαντής του Στρετένσκυ, εις Ρωσσία, στην οποία Λέσχη μέλη είναι οι αξιότιμοι Πρόεδροι ΗΠΑ κος Donald Trump και Ρωσίας Vladimir Vladimitovich Putin.
19. Αποδεχώμεθα, τη απαγόρευσιν των σημαιών των Κρατών μας για να μη προσβάλλουμε τους μετανάστας όπως κάνει η αδελφή μας Αγγληκανική Εκκλησία.
20.Θα συνεργασθώμεν με το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ που έχει και έδρα εις την Θεσσαλονίκη (δες σχόλιο Ε20).
21.Αποφασίζωμεν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κος κος Σεραφείμ να είναι μπροστά με τους λεγόμενους αντι-οικουμενιστές ίνα μειωθούν οι αντιδράσεις.
22.Συμμετείχαμε στην Ομοσπονδιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων στην 34η Συνεδρία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε στη Γενέυη (27.2-24.3.2017).Αποφσίσαμεν μέσω του ΟΗΕ την αποδοχή του όρου Τουρκική Μειονότητα για τους Μουσουλμάνους της Θράκης την υποδοχή του όρου Τουρκική Μειονότητα για τους Μουσουλμάνους της Θράκης - την εκλογή Μουφτήδων για τους Μουσουλμάνους της Θράκης από την Τουρκία, την πρόθεση ανεξαρτητοποίησης της Θράκης και ύπαρξη Τουρκικής Μειονότητος σε Ρόδο και Κώ.
23.Αποφασίσαμεν, την ίδρυσιν Σχολείων υποστηρικτών της Ομοφυλοφιλίασς στην Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς και στα Σλαβικά κράτη.
24.Αποφασίσαμεν, την συνεργασία με το Πατριαρχικό Κέντρο της Ρόδου, για να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις σε Ρόδο -Κάρπαθο και Κάσο, δια εγκατάσταση των αδελφών μας Ιουδαίων και δημιουργία χώρων λατρείας δια την εξυπηρέτησιν των λατρευτικών των αναγκών.
25.Αποφασίσαμεν, ίνα αναφέρονται οι εκπρόσωποι της Παλαιο-Ημερολογίτικης Κοινότητος της Ελλάδος και της Ευρώπης, καθώς και των Σλαβικών Κρατών και ΗΠΑ 
και Αυστραλίας, στο Πατριαρχικό Κέντρο της Ρόδου και επόπτευσίν των από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ανδριανουπόλεως κο κο Αμφιλόχιο Πρόεδρο του Πατριαρχικού Γραφείου στην Κηφισιά της Ελλάδος και έδρα στον Ι.Ναό Αγίου Γεωργίου στο κτήμα Προμπονά στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφείας στην Αθήνα, και αναφορά εις αυτόν των πεπραγμένων της Παλαιο-Ημερολογίτικης Κοινότητος.Θα εκδίδονται μηνιαίες Εκθέσεις για την δραστηριότητα των Παλαιο Ημερολογίτικων Κοινοτήτων η επόπτευσις θα γίνεται και από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρόδου κο κο Κύριλλο και το εκεί Πατριαρχικό Κέντρο,εκεί θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία.Τέλος η επόπτευσις θα γίνεται επίσης από το Σεβσμιώτατο Μητροπολίτη μεσογαίας κο κο Νικόλαο (Χ.Νικολάου).Προσωρινός Πρόεδρος των Παλαιο-Ημερολογητικων Κοινοτήτων ορίζεται μέχρι νεωτέρας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ανδριανουπόλεως κος κος Αμφιλόχιος.
26. Τεράστια αποδοχή θα έχει η Απόφασή μας που ξεκινήσαμε τριήμερο νηστεία ως Χριστιανοί να ταυτισθούμε με το Ισραήλ. Η εν λόγω νηστεία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του αξιοτίμου κου κου Ίνγκλ  ιδρυτού της "Εcole Ints" που ενώνει Χριστιανούς απ'όλες  τις ΗΠΑ δια προσευχή και νηστεία εδώ και δύο (2) δεκαετίες.Συνδεθήκαμε με το σήμερα και την Εορτήν του Πουρίμ των αδελφών μας Ιουδαίων.Η νηστεία αυτή ξεκίνησε την Τετάρτη  8.3.2017 και ολοκληρώθηκε το Σάββατο 11.3.2017 που ξεκίνησε η εορτή του Πουρίμ των αδελφών μας Ιουδαίων και ως Αρχιερείς και Ιερείς συμμετείχαμε ενθέρμως στη πρωτοβουλία αυτή με τέλεια νηστεία και αποχή από την πρωϊα Τετάρτης  8.3.2017 έως το Σάββατο 11.3.2017.
27.Οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Αλεξανδρουπόλεως κος κος Άνθιμος και Λαγκαδά κος κος Ιωάννης αναλαμβάνουν με κηρύγματα κατά των φανατικών ζηλωτών και αντι-Οικουμενιστών ίνα τιθασεύσουν τας πλάνας των και να βοηθήσουν ετέρους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες διά καταπολέμησιν των φανατικών.Αναλαμβάνουν και την επόπτευση του Αγίου Όρους για να εκπαραθυρωθούν απ' αυτό οι απείθαρχοι και ανόητοι Ζηλωτεύοντες Μοναχοί.
28.Οι αξιότιμοι Καθηγητές πατήρ Θεόδωρος Ζήσης και πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός, αναλαμβάνουν μαζί τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κο κο Νικόλαο Μεσογαίας να γράψουν Εκθέσεις και προτάσεις στην Ιερά μας Σινοδο και στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο για μεγαλύτερες Μεταρρυθμίσεις.
29. Οι Εκκλησίες μας στη Γερμανία θα συμμετάσχουν ενεργώς στη αντιτρομοκρατική άσκηση GATEX που θα γίνεται ετησίως θα διακόπτεται η Θεία Λειτουργία και θα φεύγουν οι πιστοί απ'αυτήν που θα συμμετάσχουν στην άσκηση.
30.Οι ιερείς που θα αποκρύπτουν τις εξομολογήσεις από τας Κρατικάς Αρχάς θα θεωρούνται ένοχοι βάσει τουαντιρομοκρατικού Νόμου του 2001 του αξιοτίμου πρώην Πρωθυπουργού Ελλάδος κου Κωνσταντίνου Σημίτη.
31Στην Περιφέρεια της Ηπείρου στην Ελλάδα, θα γίνονται κατ' έτος από το Μάϊο 2019 Διαθρησκειακές Συμπροσευχές όπως και στη χώρα της Γερμανίας, 117 Αμερικανικές βάσεις που διαθέτει ο Αμερικανικός Στρατός και θα μας παραχωρεί χώρους ευγενώς διά τις Συμπροσευχές  μας, καθώς στη βάση Μπόνστιλ των ΗΠΑ, στα σύνορα Κοσόβου και Σκοπίων.
32.Αποδεχώμεθα, να τοποθετήσωμεν σε χώρους των Ναών μας έξυπνα συστήματα παρακολουθήσεων και έξυπνες TV -τηλεοράσεις SMART σε χώρους των κατηχητικών μας, διά παρακολούθησιν και ασφάλεια των πιστών μας.
33.Συνεργασία αποφασίσαμε με την Γερμανική Κεντρική Τράπεζα Deutsche Bank και τους νέους μετόχους αυτής τα Κράτη του Κατάρ και της Κίνας για προγράμματα στις Εκκλησίες μας εκμαθήσεως της Γερμανικής Γλώσσης.
34.Αποφασίσαμεν, την συνεργασία με τους αξιοτίμους Ευρωβουλευτές, του Ελληνικού Κόμματος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ που λαμβάνει χρηματοδότηση το κόμμα αυτό μόνο από την Ευρωπαϊκή Βουλή, αξιοτίμους κυρίους Ελευθέρο συναδινό- Λάμπρο Φουντούλη και Γεώργιο Επιτήδειο, για προγράμματα Ελευθερίας και Ανεξαρτησίας.
35.Αποφασίσαμεν, την συνεργασία με τα κράτη της Ε.Ε δια εκπαιδευτικά προγράμματα εντός Σχολικών Μονάδων διά μαθήματα Ομοφυλοφιλίας εις αυτά όπως στην Ελλάδα, τα Σεμινάρια θα διοργανώνονται στο 66ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.
36.Αποφασίσαμεν, συνεργασία μετά του Ιδρύματος του αξιοτίμου πρώην Προέδρου των ΗΠΑ κου Μπίλ Κλίντον, του ιδρύματος της αξιοτίμου κυρίας Γιάννας Αγγελοπούλου που τυγχάνει και αντι-πρόεδρος του (Αμερικανικού) Πανεπιστημίου ΧΑΡΒΑΡΝΤ, του ιδρύματος του τέως Πρωθυπουργού της Ελλάδος κου κου Γ.Παπανδρέου, του ιδρύματος της συζύγου του Βασιλέως της Ελλάδος αξιοτίμου κυρίας Άννας Μαρίας και του ιδρύματος του τέως Πρωθυπουργού της Μεγάλης βρετανίας κου κου Τόνυ Μπλέρ, για επιμόρφωση των Κληρικών, τα σεμινάρια θα γίνονται σε Κωνσταντινούπολη - νήσο Τζιά της Ελλάδος, στη νήσο Κύπρο.
37.Απεφασίσαμεν την συνεργασία με την ρωσική τράπεζα της ΣΜΠΕΡ BANK  που τοποθέτησε τον αδελφό του επικεφαλής του προεκλογικού αγώνος της αξιοτίμου κας Χίλαρυ Κλίντον αξιότιμο κο Τόνυ Ποντέστα σε θέματα διαμόρφωσης της Αρχιτεκτονικής των Ι.Ναών.
38.Αποφασίσαμεν, την συνεργασία με την Αστυνομική Δύναμη EUROPOL και άλλους διεθνείς Οργανισμούς διά την ασφάλεια των Ι.Μονών και Ι.Ναών μας.
40.Αποφασίσαμεν, την συνεργασία με Ι.Ναούς της Ι. Μητροπόλεως Κίτρους και Κατερίνης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα των περιοχών Κονταρώτισας Δίον Πιερίας διά εκδηλώσεις προς τιμήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
41.Απεφασίσαμεν, να υποστηρίξωμεν την πρωτοβουλία του Αριστοτέλείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στην Ελλάδα, διά ίδρυσιν Τμημάτων Τουρκικής Τέχνης, θρησκειολογίας και Τουρκικής γλώσσης.
42.Αποφασίσαμεν, την συνεργασία με τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Καστελίου Βιάννου και Αρκαλοχωρίου κο κο Ανδρέα Νανάκη, διά ίδρυσιν επιτροπής διά την κατάργησιν του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την οποία Επιτροπή θα προεδρεύει ο ίδιος.
43.Αποφασίσαμεν, να συμμετάσχωμεν στους δρόμους της Μεταρρυθμίσεως διά τα 500 χρόνια από την Μεταρρύθμισιν του Αγίου Λουθήρου- με δρόμους πεζοπορίας - θρησκευτκά μονοπάτια- θρησκευτικό Τουρισμό Ναών και Μονών διαφορετικών Ομολογιών και συμμετοχή του Αγίου Όρους, συγχαίρωμεν το ΑΠΘ διά διοργάνωσιν   Συνεδρίου από 28 έως 30 Μαρτίου 2017 που είχε θέμα την ΑΜεταρρύθμιση.
44.Αποφασίσαμεν, την συνεργασία με το Ρωμαιο-Καθολικό Ναό Άγκυρας Τουρκίας διά τέλεσιν Ορθοδόξου Λειτουργίαν μία φορά ανά μήν από τον Πανοσολογιώτατο Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου Πατέρα Βησαρίων.
45.Αποφασίσαμεν,ν' ανακηρυχθεί τούτος δύναμης του ΠΣΕ η Ι.Μονή Αγίας Σκέπης Αυστρίας, των αξιοτίμων ιδρυτών αυτής πατρός Παϊσίου και πατρός Αρσενίου Βλιαγκόφτη (δες σχόλιο Β.Ε45).
46.Αποφασίσαμεν,να ξαναρχίσουν τα Οικολογικά Συνέδρια με πρωτοβουλία των Εκκλησιών μας και με συνεργασία την Ισραηλινή Ενορία ανάληψης θαλάσσιων δεδομένων wind ward.
                                              Οι υπογράψαντες ευχόμενοι
                             εις τον Κύριον ίνα έλθει γρήγορα εις τον Κόσμο
                                            ίνα λύσει τα προβλήματα αυτού 
Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εκπρόσωπος αυτού ο Προύσης Ελπιδοφόρος.
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, εκπρόσωπος αυτού ο Νιγηρίας Αλέξανδρος
Πατριαρχείο Αντιοχείας, εκπρόσωπος αυτού ο Τριπόλεως Ηλίας
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, εκπρόσωπος αυτού ο Βόστρω Τιμόθεος
Πατριαρχείο Κύπρου, εκπρόσωπος αυτού ο Κωνσταντίνος κ' ΑμμοχώστοΒασίλειος
Διά τα Σλαβικά Πατριαρχεία Βουλγαρία, Ρουμανία,Γεωργία, Σερβία και Ρωσία εκπρόσωπος αυτών ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων
Διά την Αρχιεπισκοπή Αλβανίας και Μαυροβουνίου, ο Αλβανίας και Μαυροβουνίου Αλβανίας Αναστάσιος.
Ο Βαρσοβίας Βασίλειος
Διά την Αρχιεπισκοπή Αθηνών οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μεσσηνίας κος κος Χρυσόστομος, Δημιτριάδος κος κος Ιγνάτιος,Λαγκαδά κος κος Ιωάννης ,Μεσογαίας κος κος Νικόλαος , Αλεξανδρουπόλεως κος κος Άνθιμος και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Κορωνείας κος κος Παντελεήμων και Βελεστίνου κος κος Δαμασκηνός.
Διά τας Παλαιο-Ημερολογίτικας Κοινότητας Αρχιεπίσκόπου Αθηνών Καλληνίκου, οι σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Πειραιώς κος κος Γερόντιος Ορωπού και Φυλής κος κος Κυπριανός.
Διά την Παλαιο-Ημερολογίτικη κοινότητα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κου Μακαρίου οι θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Πέτρας κος κος Δαυϊδ, Θερμοπυλών κος κος Γερόντιος και τέλος 
Διά την Παλαιο-Ημερολογίτικη Κοινότητα του Αρχιεπισκόπου κου κου Στεφάνου (Τσακίρογλου), οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Νέας Υόρκης κος κος Αντώνιος και Πατρών κος κος Ευστάθιος (Τουρλής).
                                                      ΤΕΛΟΣ Β' ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
υπολείπονται και άλλες σελίδες όπως και το φυλλάδιο του 2ου βίντεο .
Τα ανωτέρω εγράφησαν στον υπολογιστή από το ιστολόγιο από φυλλάδια που κυκλοφορούν και βρίσκονται στα χέρια νέου και παλαιού ημερολογίου.
                                ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ  ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗΕΔΩ Ο ΠΑΤΕΡ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΝ  ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ   
ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣΑΝ ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ  ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ .